ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 144                                               

Zenonas Rokus Rudzikas

Zenonas Rokus Rudzikas – Lietuvos fizikas, profesorius, akademikas, habilituotas fizinių mokslų daktaras.

                                               

Aloyzas Sakalas

Aloyzas Sakalas – lietuvių fizikas profesorius, politikas, Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys, Nepriklausomos valstybės atkūrimo akto signataras, Europos parlamento narys.

                                               

Paulius Saudargas

2001 m. baigė Vilniaus universiteto Fizikos fakultetą, įgijo fizikos bakalauro laipsnį ir fizikos mokytojo kvalifikaciją. 2003 m. Vilniaus universiteto Fizikos fakultete įgijo biofizikos magistro laipsnį. 2007 m. baigė doktorantūros studijas Fizi ...

                                               

Valdas Sirutkaitis

1975 m. baigė Vilniaus valstybinį universitetą. 1982 m. VVU apgynė fizikos ir matematikos mokslų kandidato dabar – mokslų daktaro disertaciją tema "Parametrinė šviesos generacija 0.7-10 μm srityje kaupiant pikosekundiniu fosfatinio stiklo lazeriu ...

                                               

Juozas Justinas Slavėnas

1957 m. baigė Vilniaus valstybinį universitetą, pradėjo dirbti asistentu, nuo 1962 m. – vyr. dėstytoju. 1964 m. apgynė fizikos ir matematikos mokslų kandidato dabar – fizinių mokslų daktaro disertaciją tema "Osciliatorių stiprumų nustatymas Cu I, ...

                                               

Valerijus Smilgevičius

1972 m. baigė Vilniaus valstybinį universitetą. 1982 m. Baltarusijos TSR Mokslų akademijos Fizikos institute apgynė fizikos ir matematikos mokslų kandidato dabar – daktaro disertaciją tema "Pikosekundinių šviesos impulsų parametrinės generacijos ...

                                               

Algirdas Petras Stabinis

Algirdas Petras Stabinis – Lietuvos fizikas, habilituotas fizinių mokslų daktaras, mokslų akademijos narys ekspertas.

                                               

Mindaugas Stakvilevičius

Mindaugas Stakvilevičius – pedagogas, fizikas, matematikas, Lietuvos ir Šiaulių miesto savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas.

                                               

Kęstutis Staliūnas

Kęstutis Staliūnas – Lietuvos fizikas, Katalonijos politechnikos universiteto profesorius, habilituotas fizinių mokslų daktaras.

                                               

Vytautas Šileikis

1959–1960 m. mokėsi Priekulės pradžios mokykloje, 1960–1961 m. Pagėgių, 1961–1968 m. Tauragės 1-ojoje, 1968–1970 m. Šilutės 1-ojoje vidurinėje mokyklose. 1970–1975 m. studijavo Vilniaus universitete, 1978–1980 m. Lietuvos mokslų akademijos Fiziki ...

                                               

Gintautas Tamulaitis

1963–1974 m. mokėsi Kriūkų vidurinėje mokykloje, kurią baigė aukso medaliu. 1974–1979 m. studijavo Vilniaus universitete, kurį taip pat baigė su pagyrimu, 1982–1985 m. – aspirantūroje. Čia 1985 m. apgynė fizikos ir matematikos mokslų kandidato da ...

                                               

Petras Vaitiekūnas (1953)

Mokėsi Liudvinavo vidurinėje mokykloje. 1976 m. baigė Vilniaus universitetą. 1976–1990 m. LSSR mokslų akademijos Fizikos instituto mokslinis bendradarbis. 1990–1992 m. Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo narys, signataras. 1992–1993 m. LR ...

                                               

Juozas Vidmantis Vaitkus

Juozas Vidmantis Vaitkus – Lietuvos fizikas, vienas iš puslaidininkių fizikos Lietuvoje plėtotojų, Vilniaus universiteto profesorius, habilituotas fizinių mokslų daktaras.

                                               

Gintaras Valiukonis

1974-1979 m. baigė Vilniaus universiteto Fizikos fakultetą, fizikas. 1992-1996 m. – teisę. Jis yra dirbęs Lietuvos mokslų akademijoje, Puslaidininkių fizikos institute, bendrovės "Verslo raktas" direktoriumi, investicinės akcinės bendrovės "Mūsų ...

                                               

Gintaras Valiulis

1981–1986 m. studijavo Vilniaus universiteto Fizikos fakultete baigė su pagyrimu, 1986–1989 m. – aspirantūroje. 1992 m. Vilniaus universitete apgynė fizinių mokslų daktaro disertaciją "Nenuostovumai ir femtosekundinių impulsų generacija tribangės ...

                                               

Leonas Valkūnas (1949)

1956–1967 m. mokėsi Vilniaus Antano Vienuolio vidurinėje mokykloje. 1967–1972 m. studijavo Vilniaus universiteto Fizikos fakultete, 1969–1972 m. – Kijevo valstybiniame universitete, 1972–1976 m. – Vilniaus universiteto aspirantūroje. 1976 m. VU a ...

                                               

Kazimieras Vasiliauskas (1879)

Kazimieras Vasiliauskas – inžinierius mechanikas, profesorius, akademikas, medžiagų atsparumo ir statybinės mechanikos pradininkas Lietuvoje.

                                               

Saulius Vengris

Alfonsas Juodviršis, Mečislovas Mikalkevičius, Saulius Vengris. Puslaidinikių fizikos pagrindai. Vilnius: "Mokslas", 1985. – 352 p.:iliustr. Saulius Vengris. Puslaidininkinių diodų veikimo principai: metodiniai nurodymai. Vilnius: Vilniaus V. Kap ...

                                               

Jurgis Viščakas

1941–1944 m. mokėsi Vilniaus 1-oje gimnazijoje, 1944–1946 m. Vilniaus suaugusiųjų gimnazijoje. 1945–1946 m. Vilniaus universiteto VU Fizikos ir matematikos fakulteto laisvasis klausytojas, išlaikė pirmo kurso egzaminus ir 1946 m. įstojo į antrą k ...

                                               

Zigmas Žemaitis

Gimė vieną valaką turėjusio valstiečio šeimoje. 1920 m. suorganizavo Aukštuosius kursus, nuo 1920 m. sausio 27 d. vienerius metus buvo Aukštųjų kursų vedėjas ir lektorius. 1920 m. dalyvavo Lietuvos delegacijoje Varšuvoje. 1923–1936 m. skaitė pask ...

                                               

Pranas Juozas Žilinskas

Pranas Juozas Žilinskas – lietuvių fizikas, habilituotas technologijos mokslų daktaras, profesorius.

                                               

Artūras Žukauskas (1956)

Artūras Žukauskas – fizikas, habilituotas fizinių mokslų daktaras, 85-aisis Vilniaus universiteto rektorius, Lietuvos Respublikos Seimo narys.

                                               

Vilma Čiplytė

Vilma Čiplytė – Lietuvos kultūrologė, folkloristė, liaudies muzikos atlikėja. Gimė Kaune. Baigė Kapsuko pedagoginės mokyklos Kauno skyrių, dirbo darželio auklėtoja, vėliau Raudondvario kultūros namų meno vadove. Katalikų teologijos bakalauro ir e ...

                                               

Stasys Šimkus

Stasys Šimkus – kompozitorius, chorų organizatorius ir dirigentas, muzikos publicistas, folkloristas, pedagogas ir muzikos visuomenininkas.

                                               

Daiva Vaitkevičienė

Daiva Vaitkevičienė – lietuvių mitologė, folkloristė, humanitarinių mokslų daktarė. 1999 m. apgynė humanitarinių mokslų disertaciją "Ugnies raiškos lietuvių ir latvių mitologijoje". Tarptautinės pasakojamosios tautosakos tyrinėtojų draugijos Inte ...

                                               

Vladislovas Balkauskas

1973 m. baigė Panevėžio hidromelioracijos technikumą, hidrotechnikas, 1989 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, inžinierius žemėtvarkininkas. 1995–1999 m. Spaigių žemės ūkio bendrovės valdybos pirmininkas, kooperatyvo "Kruopių agroservisas" pi ...

                                               

Tomas Četvergas

1996 m. baigė Panevėžio aukštesniąją technikos mokyklą, statybos inžinierius. Biržų raj. savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnybos ugniagesys – vairuotojas. 2007–2015 m. ir nuo 2016 m. Biržų rajono savivaldybės tarybos narys. Lietuvos valstie ...

                                               

Stasys Dumčius

Stasys Dumčius – Lietuvos ugniagesybos organizatorius, švietėjas, Kauno savivaldybės ugniagesių vadovas.

                                               

Jonas Liaučius

Jonas Liaučius – teisininkas, Lietuvos politinis veikėjas, Nepriklausomos valstybės atkūrimo akto signataras.

                                               

Michailas Olisovas

1976 m. baigė Žvėryno 17-ąją vidurinę mokyklą. 1980 m. baigė VRM SSRS Leningrado priešgaisrinės technikos mokyklą. 1982–1988 m. studijavo VISI. 1989 m. Vilniaus miesto Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininko pavaduotojas. 1992–1996 m. dirbo ...

                                               

Juozas Orlauskis

Sesuo Zuzana Arlauskaitė-Mikšienė. 1908 m. baigė Šiaulių berniukų gimnaziją, 1913 m. – Peterburgo universitetą. Nuo 1918 m. pradėjo mokytojauti Šiaulių gimnazijoje. 1919–1920 m. Šiaulių miesto savivaldybės burmistras. Prisidėjo ruošiant naują mie ...

                                               

Rimantas Sankauskas

1970 m. baigė Panevėžio 1–ą vidurinę mokyklą, 1976 m. Kauno politechnikos instituto Panevėžio vakarinį fakultetą, inžinierius mechanikas. 1970–1977 m. Panevėžio kabelinių dirbinių gamyklos darbininkas, profesionalios priešgaisrinės apsaugos dalin ...

                                               

Domininkas Siemaško

Kilęs iš nusigyvenusių Raseinių bajorų, tėvas Vilniuje dirbo sodininku. Mokėsi realinėje mokykloje, nuo 1895 m. dirbo braižytoju fabrike Kamenskoje. Dalyvavo "Kovos už darbininkų klasės išlaisvinimą sąjungos" veikloje, dėl to teko bėgti į Austrij ...

                                               

Vladas Skardinskas

Augo gausioje valstiečių šeimoje. Brolis Jonas–Mykolas tapo katalikų kunigu, Antanas – agronomu, Jonas – Rusijos caro kariuomenės karininku, Leonas – Centralinio valstybės archyvo archyvaru, Juozas – Jurbarko ligoninės buhalteriu. Sesuo Pranciška ...

                                               

Sofija Tulminienė

1996 m. Šilalės priešgaisrinės tarnybos buhalterė, Lietuvos gaisrininkų draugijos Šilalės rajono tarybos pirmininkė. Nuo 1994 m. Lietuvos socialdemokratų partijos Šilalės rajono skyriaus narė. 1997–2000 m. Šilalės rajono savivaldybės tarybos narė ...

                                               

Domas Vaitkūnas

Domas Vaitkūnas – ūkininkas, kooperatininkas, visuomenės veikėjas, ilgametis Kupiškio valsčiaus viršaitis.

                                               

Aldona Lučinskienė

1954 m. baigė Vilniaus universitetą. 1968 m. biologijos mokslų kandidatė. 1954–1975 m. Vilniaus universiteto botanikos sodo vedėja, 1967–1992 m. Vilniaus universiteto dėstytoja, nuo 1991 m. docentė.

                                               

Algirdas Titus Antanaitis

1944 m. pasitraukė iš Lietuvos. Nuo 1949 m. gyveno Čikagoje. 1957 m. baigė De Paulo universitetą Čikagoje. 1968–1991 m. vadovavo Čikagos lietuvių sceninio humoro ir satyros grupei "Antras kaimas". 1971–1988 m. vedė lietuvių radijo valandėles. 199 ...

                                               

Liudas Balvočius

1925 m. baigęs Telšių gimnaziją, Vytauto Didžiojo universitete studijavo humanitarinius ir teisės mokslus. 1931-1932 m. leido savaitraštį "Akis" Dirbo spaustuvėje "Spindulys", knygų ir laikraščių leidimo bei platinimo bendrovėje "Pažanga", dienra ...

                                               

Leonas Barauskas

Lankė Žemaičių teatro studiją Telšiuose, pasitraukęs į Vokietiją – I. Tvirbuto dramos studiją. 1949 m. išvyko į Kanadą. Vaidino Monrealio lietuvių dramos teatre. 1963 m. persikėlęs į Čikagą buvo satyros ir humoro teatro Antrasis kaimas aktorius i ...

                                               

Asta Baukutė

1974–1982 m. mokėsi Klaipėdos vidurinėje mokykloje, vėliau Stasio Šimkaus aukštesniojoje muzikos mokykloje smuiko klasėje. 1989–1994 m. Lietuvos muzikos akademijoje studijavo aktoriaus meistriškumą, 2005–2007 m. aktoriaus meistriškumo magistrantū ...

                                               

Vitalijus Cololo

Baigė Druskininkų 2-ąją vidurinę mokyklą, Šiaulių pedagoginiame institute įgijo pradinių klasių mokytojo specialybę. Studijuodamas Pedagoginiame institute, aktyviai dalyvavo studentų linksmųjų išradingųjų klube, buvo šio klubo kapitonas. Tuo metu ...

                                               

Vitalijus Digrevičius

1964–1975 m. mokėsi Tytuvėnų vidurinėje mokykloje. 1976–1980 m. studijavo Šiaulių Kazio Preikšo pedagoginiame institute, įgijo fizikos mokytojo kvalifikaciją. 1980–1984 m. Pernaravos vidurinės mokyklos mokytojas. 1984–1994 m. Šeduvos AŽŪM dėstyto ...

                                               

Danielius Dolskis

Gimė 1890 m. Vilniuje, žydų komersantų šeimoje. Iki 1917 m. revoliucijos Rusijoje dainavo įžymiame Sankt Peterburgo "Villa Rode" restorane. Tuo metu taip pat daug koncertavo Maskvoje, Odesoje, Kijeve. Po Spalio revoliucijos persikėlė į Rygą ir da ...

                                               

Edvardas Dombrovickas

Edvardas Dombrovickas – Lietuvos žurnalistas, redaktorius, parapsichologijos knygų, humoreskų, novelių rinktinių autorius.

                                               

Algirdas Grašys

1957 m. baigė LSSR konservatorijos aktoriaus meistriškumo katedrą. 1956–1959 m. Kapsuko dramos teatro, 1959–1960 m. Vilniaus rusų dramos teatro, 1965–1994 m. Jaunimo teatro aktorius. 1960–1965 m. dėstė Vilniaus kultūros švietimo technikume, dirbo ...

                                               

Vytautas Grigolis

Vytautas Grigolis – lietuvių teatro ir kino aktorius, režisierius, televizijos scenarijų ir dainų tekstų autorius.

                                               

Kostas Kaukas

1955 m. baigė žurnalistikos studijas Vilniaus universitete. Dirbo laikraščio Tiesa redakcijoje, telegramų agentūroje ELTA, 1959 m. Pabradės rajono laikraščio "Darbo žmogus" redaktorius, Tauragės rajono laikraščio "Tarybinis valstietis" redakcijos ...

                                               

Rolandas Kazlas

1987 m. baigė Molėtų vidurinę mokyklą, 1991 m. – Lietuvos konservatorijos aktorių laidą kurso vadovai Dalia Tamulevičiūtė ir Algirdas Latėnas. 1991–1993 m. buvo Šiaurės Atėnų teatro aktorius, 1993–2007 m. Valstybinio jaunimo teatro aktorius, šiuo ...

                                               

Albertas Lukša

1958 m. Vilniaus universitete baigė žurnalistiką. Dirbo laikraščio Tiesa redakcijos korektoriumi, feljetonistu. Nuo 1960 m. žurnalo, nuo 1995 m. laikraščio "Šluota" redakcijos literatūrinis darbuotojas, skyriaus vedėjas, atsakingasis sekretorius, ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →