ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 175                                               

Giedrė Milkevičiūtė

1967 m. baigė Kauno 1-ąją vidurinę mokyklą, 1972 m. Vilniaus universiteto Istorijos fakultete – žurnalistikos specialybę. Nuo 1972 m. laikraščio "Vakarinės naujienos", nuo 1999 m. "Lietuvos žinios" korespondentė, nuo 2001 iki 2005 m. dirbo žurnal ...

                                               

Alfonsas Nakas

1944 m. pasitraukė į Vokietiją, 1946–1947 m. studijavo UNRRA universitete Miunchene, dirbo akademinio jaunimo sambūryje "Šviesa", redagavo karo pabėgėlių stovyklų satyrinius laikraščius. Nuo 1949 m. dirbo automobilių bendrovėje "Chysler" Detroite ...

                                               

Petras Naraškevičius

Anksti neteko abiejų tėvų. Mokėsi Vindeikių septynmetėje, Musninkų mokykloje, 1953–1955 m. Panevėžio hidromelioracijos technikume. 1956–1957 m. Anykščių rajono laikraščio "Kolektyvinis darbas" literatūrinis darbuotojas. 1957–1965 m. laikraščio "P ...

                                               

Romualdas Narečionis

1946–1958 m. dirbo Tauragės rajono laikraščio "Tarybinis žodis" ir Pakruojo rajono laikraščio "Žvaigždė" redakcijose. Nuo 1958 m. dirbo Panevėžio kino teatre, dramos teatre. 1961 m. baigė Maskvos Gorkio literatūros instituto aukštuosius literatūr ...

                                               

Mindaugas Nastaravičius

Mindaugas Nastaravičius – Lietuvos dramaturgas, žurnalistas, poetas, 2007 m. įkurto gzi.lt tinklaraščio, vienijančio žurnalistus, siekiančius aukštesnių žurnalistinės etikos ir skaidrumo standartų, vienas sumanytojų. 2010-2012 m. – Lietuvos žurna ...

                                               

Algimantas Antanas Naujokaitis

1965 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakultetą, įgijo lituanisto specialybę. 1949–1956 m. – Šakių apskrities laikraščio "Tikruoju keliu", nuo 1956 m. – Šeduvos rajono laikraščio "Spalio vėliava", nuo 1959 m. Radviliškio ra ...

                                               

Antanas Navalinskas

Baigė Širvintų jaunimo vidurinę mokyklą, 1962 m. – Vilniaus universitete žurnalistiką. 1951–1958 m. Širvintų rajono laikraščio "Lenino vėliava" literatūrinis darbuotojas, 1958–1962 m. – laikraščio redaktorius. 1962–1965 m. – Ukmergės rajono laikr ...

                                               

Justas Paleckis

Justas Paleckis – Lietuvos žurnalistas ir politikas, laikinasis okupuotos Lietuvos prezidentas, aktyviai prisidėjo įvedant tarybinę santvarką Lietuvoje.

                                               

Laima Pangonytė

Dirbo Lietuvos kino studijoje, buvo Sąjūdžio metraštininkė, Lietuvos TV korespondentė Italijoje ir žurnalistė prie Šv. Sosto Vatikane. Kalba itališkai, susikalba angliškai, lenkiškai, rusiškai. Turi tris vaikus.

                                               

Rolandas Paulauskas

1958–1962 m. gyveno Intoje Komija. 1962–1964 m. mokėsi Kretingos pradinėje mokykloje, 1964–1972 m. Kauno 5-ojoje vidurinėje mokykloje. 1972–1974 m. studijavo Kauno politechnikos institute, 1988–1990 m. Vilniaus universiteto Kauno vakariniame faku ...

                                               

Vaclovas Paulauskas (1942)

1961 m. baigė Raseinių rajono Lyduvėnų vidurinę mokyklą. 1961–1962 m. mokytojavo. 1966–1981 m. Kelmės rajono laikraščio "Komunistinis žodis" literatūrinis darbuotojas, žemės ūkio skyriaus vedėjas, atsakingasis sekretorius, redaktoriaus pavaduotoj ...

                                               

Jadvyga Pekarskaitė

1976 m. baigė Aukštadvario vidurinę mokyklą, 1981 m. – Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto žurnalistikos specialybę. 1981–1992 m. laikraščio "Jonavos balsas" korespondentė, pramonės skyriaus vedėja, atsakingoji sekretorė, redaktoriaus pavad ...

                                               

Kazys Petkevičius (1924)

1944–1947 m. Anykščių valsčiaus komsorgas, LLKJS Anykščių ir Ukmergės apskričių komitetų sekretorius. 1949 m. baigė Respublikinę partinę mokyklą. 1949–1954 m. laikraščio "Komjaunimo tiesa" redakcijos skyriaus vedėjas, redaktoriaus pavaduotojas, 1 ...

                                               

Eugenijus Petruškevičius

Pradinę mokyklą lankė Bubeliuose, vėliau mokėsi Seinų gimnazijoje. Neakivaizdiniu būdu baigė Varšuvos universiteto teisės fakultetą. 1955-1958 m. mokytojavo Vidugirių pradžios mokykloje. 1958-1962 m. vadovavo Seinų apskrities Kaimo jaunimo sąjung ...

                                               

Vytautas Jonas Pikturna

Vytautas Jonas Pikturna – Lietuvos žurnalistas, redaktorius, pirmasis atkurtos Lietuvos Kelmės rajono savivaldybės vadovas - Kelmės rajono tarybos pirmininkas.

                                               

Stanislovas Pleskus

1949 m. baigė Ukmergės gimnaziją. Nuo 1949 m. Ukmergės apskrities laikraščio "Tarybinis kelias" literatūrinis darbuotojas. 1951–1954 m. Smėlių rajono laikraščio "Stalino keliu" atsakingasis sekretorius. 1959 m. baigė Vilniaus aukštąją partinę mok ...

                                               

Juras Požela (1982)

Juras Požela – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras, Lietuvos politikas, visuomenininkas, Lietuvos Respublikos Seimo narys, Jaunimo ir sporto reikalų komisijos pirmininkas, Lietuvos socialdemokratų partijos prezidiumo narys.

                                               

Valdemaras Puodžiūnas

Gimė 1962 m. vasario 20 d. Mokėsi Klaipėdos 21 vidurinėje mokykloje dabar – Gedminų progimnazija. 1985 m. baigė valstybinės konservatorijos Muzikos ir teatro akademija lietuvių filologijos ir teatro pedagogikos studijas. Metus dėstė akademijoje, ...

                                               

Nina Puteikienė

Nina Puteikienė – žurnalistė, Lietuvos ir Klaipėdos miesto savivaldybės politinė bei visuomenės veikėja.

                                               

Vidas Rachlevičius

1979 m. baigė Vilniaus S. Nėries vidurinę mokyklą, 1984 m. – Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto žurnalistikos specialybę. Nuo 1980 m. laikraščio "Tiesa" redakcijos teletaipininkas, budinčiojo sekretoriaus pavaduotojas, nuo 1982 m. – Užsien ...

                                               

Nikolajus Radinas

Gimė 1866 m. Kaune, baigė Sankt Peterburgo universitetą. Baigęs mokslus dirbo žurnalistu Vilniaus laikraščiuose Северо-западное слово, Виленский курьер – Наша копейка ir Северо-Западный голос, pasirašinėdavo Homunculus slapyvardžiu. I pasaulinio ...

                                               

Dainius Radzevičius

1994 m. baigė Vilkaviškio Salomėjos Nėries vidurinę mokyklą. 2008 m. baigė Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto žurnalistikos bakalauro studijas. 2012 metais baigė Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto komunikacijos ir informacij ...

                                               

Stanislovas Raila

1865 m. baigė Šiaulių berniukų gimnaziją. Baigęs teisės mokslus Peterburgo universitete, dirbo Rusijoje, Belooziorske. 1875 m. grįžo į Lietuvą, buvo vienas pirmųjų lietuvių advokatų Kaune. Dalyvavo slaptuose lietuvių susibūrimuose, rėmė "Aušros" ...

                                               

Audrius Rakauskas

Audrius Rakauskas – lietuvių žurnalistas, laidos "Gustavo enciklopedija" autorius bei režisierius. Dėl laidos "Gustavo enciklopedija" kūrimo su Audriumi Rakausku LRT yra sudariusi autorinę sutartį. Anksčiau Audrius Rakauskas yra dirbęs įvairius d ...

                                               

Kazimieras Ralys

1900–1902 m. gyveno ir savarankiškai mokėsi JAV. 1902 m. kartu su tėvu, kuris JAV dirbo angliakasiu, grįžo į Lietuvą. Atgavus lietuvišką spaudą, ją platino, daraktoriavo gimtosiose apylinkėse. Nuo 1908 m. slapyvardžiu "Vargovaikis" rašė į "Lietuv ...

                                               

Pranas Razma

Baigęs Vytauto Didžiojo universitete ekonomiką, nuo 1935 m. studijavo teisę. 1927–1928 m. Lietuvių katalikų jaunimo sąjungos "Pavasaris" centro valdybos narys ir jos leidinio redaktorius. Nuo 1929 m. dienraščio "Lietuvos aidas" reporteris, 1933–1 ...

                                               

Zina Rimgailienė

Gimė Marijonos ir Stepono Kvederų šeimoje. 1970 m. baigė Ylakių vidurinę mokyklą. 1975 m. – Vilniaus valstybinį V. Kapsuko universitetą, įgijo žurnalisto specialybę. Tais pačiais metais įsidarbino LTSR radijo ir televizijos komitete laidų šeimai ...

                                               

Henrikas Rimkus

Henrikas Rimkus 1958 m. gruodžio 3 d. – 2004 m. gruodžio 11 d. – kraštotyrininkas, etnografas, žurnalistas, Lietuvos ir Alytaus politinis bei visuomenės veikėjas.

                                               

Pranas Rinkevičius

Pranas Rinkevičius – Lietuvos spaudos darbuotojas, kraštotyrininkas, ateitininkas, antisovietinės rezistencijos dalyvis, tremtinys.

                                               

Leonidas Romanovičius

1942–1944 m. 16-osios lietuviškosios divizijos karys. 1944–1945 m. LLKJS Vilniaus miesto komiteto sekretorius. 1945–1947 m. LSSR užsienio reikalų ministerijos referentas. 1949–1950 m. Vilniaus apskrities laikraščio "Lenino keliu" redaktorius. 195 ...

                                               

Antanas Rūkas

1927 m. baigė Šiaulių mokytojų seminariją. 1933–1939 m. Vytauto Didžiojo universitete studijavo prancūzų, rusų kalbos ir teatro meną. 1935–1938 m. leidinių "Bendras darbas" ir "Talka" techninis redaktorius, 1939–1940 m. – žurnalų "Moksleivių varp ...

                                               

Jonas Rutenis

Jonas Rutenis Mintaujoje, Latvija – 1991 m. gegužės 17 d. Najenyje, Masačiusetso valstija, JAV) – Lietuvos rašytojas, žurnalistas, dailininkas.

                                               

Juozas Sabaliauskas

Mokėsi Šiaulių berniukų gimnazijoje, bet jos nebaigė. 1968 m. baigė Šiaulių neakivaizdinę vidurinę mokyklą, studijavo žurnalistiką Vilniaus universitete. 1951–1996 m. miesto laikraščio "Raudonoji vėliava" nuo 1989 m. "Šiaulių naujienos" korespond ...

                                               

Tomas Sakalauskas

1951 m. baigė Šiaulių J. Janonio vidurinę mokyklą. 1951–1956 m. Vilniaus universiteto Istorijos-filologijos fakultete studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. 1954–1956 m. dirbo Vilniaus profsąjungų kultūros klube. 1956–1957 m. žurnalo "Tarybinė m ...

                                               

Laura Sėlenienė

2000 m. baigė Gargždų "Vaivorykštės" gimnaziją. Klaipėdos universitete įgijo žurnalistikos bakalauro, medijų ir komunikacijos magistro išsilavinimą. Žurnalistinį kelią pradėjo Klaipėdos rajono laikraštyje "Banga". Studijų metais bendradarbiavo su ...

                                               

Vladas Napoleonas Selenis

1922 m. iš Rusijos grįžo į Lietuvą. Mokėsi Kretingos ir Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijose, 1946–1948 m. Miunchene studijavo ekonomiką, 1949 m. Augsburge baigė dantų technikos mokyklą. 1953–1960 m. JAV universitetuose baigė verslo administrac ...

                                               

Asta Skaisgirytė-Liauškienė

1989 m. Vilniaus universiteto Filologijos fakultete baigė anglų filologijos studijas, diplomuota filologė. 1992–1993 m. studijavo tarptautinius santykius Tarptautiniame viešojo administravimo institute Paryžiuje Prancūzija. 1989–1990 m. savaitraš ...

                                               

Janina Skeberdienė

1982 m. baigė Vilniaus valstybinį universitetą, žurnalistė. 1998 m. Kelmės kabelinės televizijos redaktorė, AB "Kelmės pieninė" viešųjų ryšių atstovė, laikraščio "Džiaugsmas" redaktorė, Kelmės kultūros centro Informacijos ir projektų skyriaus ved ...

                                               

Jonas Skendelis

Jonas Skendelis – žurnalistas, informatikas, kompiuterinių programų kūrėjas, "Vartiklio" autorius, leidėjas.

                                               

Petras Skodžius

Petras Skodžius – Lietuvos rašytojas, žurnalistas, vertėjas, visuomenės veikėjas, Biržų garbės pilietis.

                                               

Arūnas Spraunius

Išleido romaną "Sulamita" 1996 m., eilėraščių rinkinius "Egzaltacijos" 1998 m., "Savigraužos karalystė" 1999 m., "Letos pliažai saulėti" 2004 m., novelių rinkinį "Tylos!" 2003 m., romaną "Istoerija apie šoferį Sofiją" 2011 m. Prozą ir poeziją kur ...

                                               

Tomas Srėbalius

1989 m. baigė Vilniaus universitetą, įgijo žurnalisto specialybę. 1989–1990 m. žurnalo "Šeima", korespondentas, 1990–1993 m. dienraščio "Lietuvos aidas" korespondentas, informacijos skyriaus redaktorius, 1996–2003 m. verslo dienraščio UAB "Verslo ...

                                               

Rytas Staselis

1984 m. baigė Vilniaus 15-ąją vidurinę mokyklą, 1984–1989 m. Vilniaus universiteto Istorijos fakultete studijavo žurnalistiką. 1984–1986 m. atliko karinę tarnybą TSRS kariuomenės priešlėktuvinės gynybos daliniuose. 1988 m. laikraščio "Žalioji Lie ...

                                               

Juozas Stražnickas

1967 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto žurnalistikos specialybę. Nuo 1967 m. Alytaus miesto ir rajono laikraščio "Komunistinis rytojus" korespondentas, skyriaus vedėjas, redaktoriaus pavaduotojas. Nuo 1980 m. žurnalo "Statyba ir ...

                                               

Jonas Strimaitis

Mokėsi Panevėžio mokytojų seminarijoje. Po 1924 m. studijavo Lietuvos universiteto Teisės fakultete. Nuo 1905 m. bendradarbiavo periodiniuose leidiniuose "Naujoji Gadynė", "Lietuvos žinios", "Lietuvos ūkininkas". Kūrė Lietuvos jaunimo sąjungą. 19 ...

                                               

Algirdas Strumskis

1958 m. baigė Kėdainių 2-ąją vidurinę mokyklą, 1964 m. – Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakulteto žurnalistikos specialybę. 1963-1975 m. laikraščio Tiesa literatūrinis bendradarbis, 1975-1985 m. – šio laikraščio Užsienio gyvenimo ...

                                               

Mindaugas Petras Stundžia

1959 m. baigė Saldutiškio vidurinę mokyklą, 1967 m. Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakultete – žurnalistikos specialybę. 1959–1961 m. Saldutiškio kultūros namų direktorius. Nuo 1961 m. Utenos rajono laikraščio "Lenino keliu" liter ...

                                               

Aldona Svirbutavičiūtė

1973 m. Vilniaus universiteto Istorijos fakultete įgijo žurnalistikos specialybę. Nuo 1973 m. Jonavos rajono laikraščio "Jonavos balsas" bei Kauno rajono laikraščio "Komunizmo vėliava" korespondentė. 1983–1986 m. Jurbarko rajono laikraščio "Švies ...

                                               

Paulius Širvys

Širvys gimė Padustėlyje. Netrukus jo tėvas su savo broliu pasikeitė sodybomis, apsigyveno Degučiuose. Mirus tėvams su broliu Leonu laikinai glaudėsi pas gimines Degučių kaime Rokiškio r., vėliau augo vaikų namuose. Ganė gyvulius, kai užšaldavo ga ...

                                               

Juozas Šiupšinskas (1933)

1958–1964 m. laikraščio "Tiesa" redakcijos literatūrinis darbuotojas, 1964–1969 m. žurnalo "Švyturys" vyresnysis redaktorius. 1967–1970 m. studijavo žurnalistiką Vilniaus universitete. 1969–1977 m. ir 1979–1991 m. žurnalo "Darbas ir poilsis" vyri ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →