ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 176                                               

Augustas Tamaliūnas

1970 m. Vilniaus universitete baigė žurnalistiką. Nuo 1991 m. Lietuvos rašytojų sąjungos narys. Dirbo Kauno spaudoje – laikraščiuose "Banga", "Vakarinis Kaunas", "Akistata". Palaidotas Karmėlavos kapinėse.

                                               

Rytis Taraila

Mokėsi Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakultete. 1971–1972 m. laikraščio "Tiesa" literatūrinis bendradarbis, 1973–1974 m. laikraščio "Komjaunimo tiesa" korespondentas, 1975–1976 m. savaitraščio "Impulsas" redaktorius, 1976–1989 m. ...

                                               

Irena Tiškutė

1965 m. baigė Mažeikių vidurinę mokyklą, 1971 m. – Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakultete žurnalistikos specialybę. 1971–1991 m. laikraščio "Vakarinės naujienos" redakcijos redaktoriaus sekretorė, korespondentė, skyriaus vedėja. ...

                                               

Otonas Tolišius

1907 m. išvyko į JAV. Niujorko Kolumbijos universitete studijavo žurnalistiką ir 1916 m. gavo bakalauro laipsnį. Pirmojo pasaulinio karo metu tarnavo JAV kariuomenėje. 1916-1921 m. laikraščio "The Cleveland Press" reporteris, nuo 1921 m. – redakt ...

                                               

Emilis Jokūbas Trečiokas

Emilis Jokūbas Trečiokas g. 1938 m. sausio 2 d. Smaliečių kaime, Biržų rajonas – 2004 m. kovo 22 d. Biržuose – žurnalistas, literatas, kraštotyrininkas, Lietuvos politinis veikėjas.

                                               

Vytautas Kastytis Tvardauskas

1941 m. baigė Kauno jėzuitų gimnaziją, 1944 m. – Kauno dramos teatro vaidybos studiją; Vytauto Didžiojo universitete klausė lituanistikos kursą. Buvo nuolatinis Kauno radiofono bendradarbis. 1945 m. Norvegijoje, Trolos stovykloje prie Trondheimo ...

                                               

Audronė Urbonaitė

1977 m. Vilniaus universitete baigė lituanistikos ir klasikinės filologijos studijas. 1978–1988 m. savaitraščio "Kalba Vilnius" redakcijos korespondentė, skyriaus vedėja. 1988–1991 m. laikraščio "Atgimimas" vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoja. 1 ...

                                               

Bronė Vainauskienė

1979 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto žurnalistikos specialybę. 1979–1984 m. dirbo Lietuvos radijo laidų šeimai redaktore. 1984–1985 m. žurnalo "Darbas ir poilsis" korespondentė, 1985–1988 m. laikraščio "Komjaunimo tiesa", 1989– ...

                                               

Alvydas Valenta

Gimė 1963 m. balandžio 9 d. Gegutėje. 1983 m. baigė Antano Jonyno aklųjų ir silpnaregių mokyklą. 1983–1988 m. studijavo Vilniaus universitete pagal lietuvių kalbos ir literatūros studijų programą. 1997 m. jam suteiktas kvalifikacinis VU magistro ...

                                               

Šarūnas Valentinavičius

Gimė Šiauliuose, vėliau persikėlė gyventi į Šiluvą. Pokariu jis su šeima keliskart keitė gyvenamąją vietą, kad išvengtų tremties – persikėlė į Kretingą, o vėliau į Kauną. 1961 m. baigė Lietuvos Veterinarijos Akademiją, įgijo veterinarijos gydytoj ...

                                               

Skirmantas Valiulis

Skirmundas Jonas Valiulis – Lietuvos filologas, fotografijos, televizijos ir kino kritikas, menotyrininkas.

                                               

Jolanta Varapnickaitė

Jolanta Mažylė – Lietuvos žurnalistė, redaktorė, žiniasklaidos ekspertė, docentė, socialinių mokslų daktarė.

                                               

Aleksandras Vasiliauskas (1926)

1949–1952 m. dirbo laikraščio "Lietuvos pionierius" redakcijoje, 1951–1952 m. laikraščio "Tarybinis studentas" redaktorius. 1952 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakultetą. 1952–1957 m. žurnalo "Žvaigždutė" redaktorius. 195 ...

                                               

Irena Vasinauskaitė

1975 m. baigė Šiaulių Juliaus Janonio vidurinę mokyklą, studijavo žurnalistiką Vilniaus universitete, bet nebaigė. Dirbo Dotnuvoje Žemdirbystės mokslinio tyrimo institute, prekybos organizacijose, Šiaulių namų valdyboje. 1988 m. iš šios sovietinė ...

                                               

Gintaras Vinickas

1966 m. baigė Kėdainių rajono Dotnuvos-Akademijos Mičiurino vidurinę mokyklą, 1975 m. – Vilniaus universitetą. 1974–1982 m. laikraščio "Komjaunimo tiesa" korespondentas, atsakingojo sekretoriaus pavaduotojas, Užsienio informacijos skyriaus vyr. k ...

                                               

Ramunė Visockytė

1974–1985 m. mokėsi Gargždų 1-ojoje vidurinėje mokykloje. 1986–1992 m. studijavo Vilniaus universiteto Komunikacijų fakulteto Žurnalistikos institute, įgijo žurnalisto specialybę. 1985–1986 m. Buities tarnybos įmonių susivienijimo "Pajūris" žinyb ...

                                               

Manvydas Vitkūnas

1994–1995 m. – Musninkų vidurinės mokyklos jaunųjų geografų būrelio vadovas. 1995 m. baigė Musninkų vidurinę mokyklą. 1995-2001 m. studijavo archeologiją Vilniaus universiteto Istorijos fakultete 1999 m. baigė bakalauro, 2001 m. - magistro studij ...

                                               

Juozapas Voronko

Valstiečių sūnus. Dar mokydamasis Balstogės realinėje mokykloje 1907 m. Varšuvos rusų laikraštyje aprašė Belovežo girias. Nuo 1909 m. Peterburgo universiteto Teisės fakulteto laisvasis klausytojas, 1915 m. pašalintas už nesumokėtą mokestį. Nuo 19 ...

                                               

Aldona Zavistauskienė

Mokėsi Kybartuose, 1963 m. baigė Kapsuko pedagoginės mokyklos ikimokyklinio auklėjimo skyrių, 1971 m. – Vilniaus universitete žurnalistikos specialybę. Nuo 1966 m. Plungės rajono laikraščio "Kibirkštis" redakcijos mašininkė, literatūrinė darbuoto ...

                                               

Alfredas Zdramys

1973–1984 m. mokėsi Plungės 4-ojoje vidurinėje mokykloje, 2000 m. baigė Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos institutą. 1989–1991 m. – Plungės rajono laikraščio "Kibirkštis" korektorius. 1991–1993 m. – Plungės rajono laikra ...

                                               

Laimutė Zimkienė

1976 m. baigė Šiaulių J. Janonio vidurinę mokyklą. 1990 m. Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Žurnalistikos katedroje baigė žurnalistiką. 1976–1984 m. Šiaulių televizorių gamyklos daugiatiražio laikraščio "Žydrasis ekranas" korespondentė, ...

                                               

Valentina Zinkevičienė

1970 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto žurnalistikos specialybę. Nuo 1970 m. dirbo laikraščių ir žurnalų redakcijose korektore, redaktore-stiliste, 1990-1993 m. dienraščio "Lietuvos aidas" redakcijoje, Valstybės kontrolės departa ...

                                               

Zita Zokaitytė

1974 m. baigė Vilniaus universitete lietuvių kalbos ir literatūros studijas. 1990–1995 m. buvo išrinkta į Kėdainių rajono savivaldybės tarybą, vėliau tapo įsteigto rajono deputatų klubo sekretore. 1985–1987 m. studijavo Leningrado aukštojoje part ...

                                               

Erika Zulanienė

Nuo 1957 m. Vilniaus universitete studijavo žurnalistiką. 1963 m. pradėjo dirbti Lietuvos valstybiniame radijo ir televizijos komitete, ruošė laidas moksleiviams, jaunimui, šeimai. 1972–1975 m. laikraščio "Tiesa" korespondentė Havanoje. 1975–1979 ...

                                               

Aldona Žemaitytė-Petrauskienė

1970 m. Vilniaus universitete baigė žurnalistiką. 1975–1989 m. savaitraščio "Literatūra ir menas" redakcijos dailės ir architektūros skyriaus, publicistikos skyriaus vedėja. 1989–1990 m. laikraščio "Vilniaus balsas" steigėja ir redaktorė. 1990–20 ...

                                               

Henrikas Žemelis

Baigė Kauno karo mokyklą, Vytauto Didžiojo universitete studijavo teisę. Priklausė Romuvos korporacijai ir suredagavo jos 10-mečiui skirtą leidinį. Vokiečių okupacijos metais dalyvavo rezistencijoje, kalintas koncentracijos stovykloje. 1947-1949 ...

                                               

Gabrielius Žemkalnis-Landsbergis

Tėvas inžinierius architektas Vytautas Landsbergis-Žemkalnis, motina kalbininko Jono Jablonskio duktė Ona, brolis Vytautas Landsbergis. Mokėsi "Aušros" berniukų gimnazijoje Kaune, Vokietijoje baigė Eichšteto-Rebdorfo lietuvių gimnaziją. 1944 m. s ...

                                               

Antanas Žymantas

Antanas Žymantas – JAV lietuvių spaudos darbuotojas ir visuomenės veikėjas. Rašytojos Žemaitės sūnus.

                                               

Juozas Žukauskas (1910)

Per Pirmąjį pasaulinį karą su tėvais buvo Rusijoje, į Lietuvą grįžo 1919 m. 1930 m. baigė Šiaulių gimnaziją, 1931 m. – karininkų kursus, 1936 m. – Vytauto Didžiojo universiteto Teisių fakultetą. Nuo 1932 m. bendradarbiavo leidiniuose "Lietuvos ai ...

                                               

Aleksandras Žvirzdinas

1954 m. baigė Viekšnių vidurinę mokyklą, 1959 m. – Vilniaus universiteto Istorijos-filologijos fakulteto lietuvių kalbos ir literatūros specialybę. 1959–1969 m. dirbo Išradėjų ir racionalizatorių draugijos Respublikinėje taryboje. 1965–1974 m. Li ...

                                               

Gintaras Bagdonas

Gintaras Bagdonas – Lietuvos kariškis, žvalgybininkas, pulkininkas. Buvęs ES karinio štabo žvalgybos direktorius, buvęs Generolo Jono Žemaičio karo akademijos viršininkas.

                                               

Jonas Budrys

1924 m. spalio 21 d. prezidento dekretu paskirtas pirmuoju Klaipėdos krašto gubernatoriumi, tačiau, po lietuvių partijų nesėkmės per pirmuosius rinkimus į Klaipėdos krašto seimelį 1925 m. lapkritį, pasitraukė iš gubernatoriaus pareigų. Nuo 1927 m ...

                                               

Vincas Griganavičius

Pirmojo pasaulinio karo metais pasitraukė į Rusiją, mokėsi Voronežo lietuvių gimnazijoje. Ten susižavėjo bolševikų idėjomis ir įsitraukė į revoliucinę veiklą. Nuo 1917 m. RSDDPb narys. 1918 m. Voronežo internacionalinio komunistinio pulko kovotoj ...

                                               

Valentinas Junokas

Valentinas Junokas – teisininkas, MRU Teisės fakulteto lektorius, buvęs LR Specialiųjų tyrimų tarnybos vadovas.

                                               

Marcelė Kubiliūtė

Gimė Panemunėlio valsčiaus Tindžiulių kaime. Jos tėvai buvo apsišvietę ir tautiškumą puoselėjantys valstiečiai. Brolis visuomenės veikėjas Juozas Kubilius. Pirmieji mokytojai buvo kunigas Jonas Katelė ir knygnešys Juozas Otonas Širvydas. Nuo 1905 ...

                                               

Vytautas Pociūnas

Esant nepalankioms aplinkybėms, Pociūnui kaip statutiniam pareigūnui neliko nieko kito, kaip tik rinktis iš pasiūlymų vykti į Gruziją arba į Gardiną. Nuo 2005 m. spalio Pociūnas buvo Lietuvos generalinio konsulato Gardine, Baltarusija ministras p ...

                                               

Algirdas Šertvytis

Vokiečių okupacijos metais dirbo geležinkelių valdyboje ir buvo vienas iš jaunimo organizatorių priešinantis nacių įvestai tvarkai. Baigė Nojhofo žvalgų mokyklą, buvusią už septyniolikos kilometrų nuo Karaliaučiaus. 1944 m. rudenį nusileidę iš Ry ...

                                               

Jurgis Utovka

1963–1967 m. mokėsi Rakų pradinėje mokykloje, 1967–1970 m. Varėnos vidurinėje mokykloje, 1970–1971 m. Šalčininkų aštuonmetėje internatinėje mokykloje, 1971–1973 m. Zarasų vidurinės internatinės mokyklos rusiškoje klasėje. 1976 m. baigė Klaipėdos ...

                                               

Birutė Aleknaitė

Mokėsi vidurinėje mokykloje, 1963–1970 m. privačiai pas Wallis Emmerson-Handley mokėsi skambinti fortepijonu – baigiamuosius egzaminus išlaikė Sidnėjaus konservatorijoje, savarankiškai išmoko diriguoti. 1966–1968 m. privačiai mokėsi groti klarnet ...

                                               

Vaclovas Aliulis

Nuo 1937 m. marijonas. 1940 m. baigė Marijampolės marijonų gimnaziją. 1945 m. baigė Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją ir Teologijos fakultetą, teologijos licenciatas. 1944 m. birželio 11 d. įšventintas kunigu. Nuo 1991 m. Lietuvos katalikų mo ...

                                               

Juozas Ąžuolaitis

Po Pirmojo pasaulinio karo su tėvais grįžo į Lietuvą – Kavarską, mokėsi Panevėžio gimnazijoje. Kauno konservatorijoje baigė vargonų klasę. Kurį laiką mokytojavo Kauno 5-ojoje gimnazijoje, buvo aktyvus to meto politinio gyvenimo dalyvis. Pasitrauk ...

                                               

Kazimieras Berulis

1925 m. baigė Seinų "Žiburio" gimnaziją. Lietuvos universiteto Teologijos fakultete studijavo lietuvių ir vokiečių literatūrą. 1924–1925 m. redagavo pavasarininkų žurnalą "Jaunimo vadas" ir leidinį "Pavasario sąjunga". 1928–1931 m. dienraščio "Ry ...

                                               

Kazys Bobelis

Tėvas Lietuvos kariuomenės savanoris, pulkininkas Jurgis Bobelis 1885–1954. Baigė Kauno J. Jablonskio pradinę mokyklą ir "Aušros" berniukų gimnaziją. 1941 m. dalyvavo tautos sukilime prieš bolševikus. Naciams likvidavus Laikinąją Lietuvos vyriaus ...

                                               

Jonas Boruta (1944)

1962 m. baigė Kauno 13-ąją vidurinę mokyklą. Bandė stoti į Kauno kunigų seminariją, bet sovietų valdžiai neįtiko jo kilmė, dėl kurios ir nebuvo priimtas. Tais pačiais metais įstojo į VU Fizikos ir matematikos fakultetą. 1970 m. baigęs studijas, J ...

                                               

Nijolė Virginija Bražėnaitė

Nijolė Virginija Bražėnaitė – gydytoja patologė, medicinos daktarė, JAV lietuvių veikėja. Vyras – partizanų vadas Juozas Lukša-Daumantas. J. Lukša ir N. Bražėnaitė susipažino Paryžiuje 1948 m., kai partizanas slapta mokėsi prancūzų žvalgyboje. 19 ...

                                               

Vincentas Brizgys

Brolis chemikas Petras Brizgys. 1921 m. įstojo į Seinų kunigų seminariją ir ją baigė 1927 m. Gižuose. Priklausė ateitininkų, pavasarininkų, skautų ir šaulių organizacijoms. 1927 m. birželio 5 d. įšventintas į kunigus. 1927–1930 m. vikaras Kalvari ...

                                               

Ignas Česaitis

Baigęs Marijampolės gimnaziją 1908–1913 m. studijavo Seinų kunigų seminarijoje, 1913–1919 m. – Fribūro universitete. 1913–1930 m. marijonas. 1915 m. įšventintas kunigu. 1919 m. teologijos daktaras 1919–1921 m. Marijampolės mergaičių gimnazijos ir ...

                                               

Vytautas Čėsna (1922)

Mokėsi Bardauskų pradinėje mokykloje ir Vilkaviškio gimnazijoje, patarojoje tuo metu savo kūrybinę veiklą pradėjo poetai Kazys Bradūnas ir Julija Švabaitė. V.Čėsna buvo aktyvus Ateitininkų organizacijos narys, savo eilėraščius spausdino katalikiš ...

                                               

Adomas Jakštas

Aleksandras Dambrauskas – Adomas Jakštas – Lietuvos filosofas, teologas neotomistas, kritikas, esperantininkas, matematikas, poetas, prelatas.

                                               

Pranas Dielininkaitis

1924 m. baigė Marijampolės mokytojų seminariją. 1924–1928 m. studijavo sociologiją Lietuvos universiteto Teologijos – filosofijos fakultete Kaune. 1925–1927 m. Lietuvos universiteto studentų ateitininkų sąjungos pirmininkas. 1933 m. Sorbonos univ ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →