ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 23                                               

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, 1990 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 114 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės kai kurių departamentų ir kitų tarnybų steigimo" buvo įsteigta Lietuvos archyvų generalinė direkcija prie Lietuvos Respublikos Vyriau ...

                                               

Lietuvos literatūros ir meno archyvas

Lietuvos literatūros ir meno archyvas – Lietuvos įstaiga, sauganti XX a. – XXI a. kultūros įstaigų, organizacijų ir veikėjų dokumentus bei pavienius dokumentus nuo XV a. Vilniuje, O. Milašiaus g. 19. Lietuvos literatūros ir meno archyvas kaupia, ...

                                               

Marijampolės apskrities archyvas

Marijampolės apskrities archyvas saugo 1986 tiesinius metrus dokumentų – per 242 tūkstančius bylų. Čia sukaupti didžiosios Sūduvos dalies – Marijampolės, Kazlų Rūdos, Kalvarijos savivaldybėse, Vilkaviškio ir Šakių rajonuose veikusių ir veikiančių ...

                                               

Lietuvos valstybės naujasis archyvas

Lietuvos valstybės naujasis archyvas – Lietuvos įstaiga, sauganti 1990 m. ir vėliau parengtus valstybinės valdžios ir valdymo aukščiausiųjų institucijų, kitų įstaigų, organizacijų ir asmenų dokumentus, įkurtas 1993 m. Yra Vilniuje, O. Milašiaus g ...

                                               

Panevėžio apskrities archyvas

Panevėžio apskrities archyve saugomos bylos užima 3555 tiesinius metrus lentynų ir sudaro 3 kompleksus: Sovietų okupacijos laikotarpio dokumentai 1940–1941 ir 1944–1990 m. – vietinės valdžios ir valdymo, teisingumo, planavimo, statistikos, finans ...

                                               

Pasaulio lietuvių archyvas

Pasaulio lietuvių archyvas – didžiausias Lituanistikos tyrimo ir studijų centro padalinys, įsikūręs JAV. Archyvas renka ir kaupia organizacijų ir atskirų asmenų visuomenės ir kultūros veikėjų archyvus, komplektuoja lietuvišką periodiką, renka ir ...

                                               

Šiaulių regioninis valstybės archyvas

Šiaulių regioninis valstybės archyvas saugo Šiaulių ir Panevėžio apskričių teritorijoje veikusių ir veikiančių vietos valdžios, kitų valstybinių įstaigų ir įmonių veiklos dokumentus, taip pat privačių fizinių asmenų perduotus dokumentus, užtikrin ...

                                               

Tauragės apskrities archyvas

Tauragės apskrities archyvas buvo įsteigtas 1996 m. Jis perėmė likviduoto Raseinių apygardos archyvo dokumentus. Archyvas įsikūrė iš akcinės bendrovės "Tauragės daržovės" perimtame ir archyvo reikmėms pritaikytame administraciniame pastate Gaurės ...

                                               

Telšių apskrities archyvas

Telšių apskrities archyvas buvo įsteigtas 1963 m. Savo veiklos pradžioje jis saugojo nemažai Lietuvos Respublikos laikotarpio dokumentų. Nuo savo įsikūrimo iki 1986 m. archyvas veikė tuomečio Telšių rajono liaudies deputatų tarybos Vykdomojo komi ...

                                               

Utenos apskrities archyvas

Utenos apskrities archyvas yra vienas jauniausių valstybės archyvų Lietuvoje. Jis buvo įsteigtas 1997 m. ir įsikūrė akcinei bendrovei "Utenos krosnys" priklausiusiose patalpose J. Basanavičiaus g. 114, jas pritaikius dokumentų saugojimo reikmėms. ...

                                               

Vilniaus regioninis valstybės archyvas

Vilniaus regioninis valstybės archyvas - Lietuvos Respublikos valstybinė įstaiga Vilniuje, sauganti, kaupianti, tirianti ir populiarinanti Vilniaus ir Utenos apskričių valdymo, vietos savivaldos ir kitų institucijų bei įstaigų dokumentus, turinči ...

                                               

Jan Adamus

Janas Juzefas Adamus – Lenkijos teisės istorikas, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos istorijos ir teisės tyrinėtojas.

                                               

Juozapas Romualdas Bagušauskas

1972 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą. 1972–1990 m. dirbo Partijos istorijos institute prie LKP CK, nuo 1983 m. partinės statybos sektoriaus vedėjas; dėstė aukštosiose mokyklose. 1977 m. Vilniaus universitete apgynė disertaciją "Partinis va ...

                                               

Jonas Balys

Jonas Balys – etnologas, folkloristas, spaudos darbuotojas, vienas žymiausių Lietuvos tautosakininkų, istorijos daktaras.

                                               

Jonas Juozas Burba

1923–1926 m. mokėsi Kauno meno mokykloje. 1929–1933 m. studijavo dailės akademijose Drezdene, Leipcige; tobulinosi Ciuriche. 1935–1936 m. Valstybės saugumo departamento muziejaus ir archyvo vedėjas. 1936–1940 m. dirbo Susisiekimo ministerijoje. D ...

                                               

Domas Butėnas

Tėvai Petras Butėnas 1894–1941 m. iš Vosgėlių kaimo ir Julija Kazlauskaitė-Butėnienė-Bernotienė 1900–1964 m. iš Šienraisčio kaimo buvo emigrantai, vėliau ūkininkai žemdirbiai. 1932 m. šeimai grįžus į Lietuvą, nuo 1933 m. augo Gečionių kaime, dab. ...

                                               

Ričardas Čepas

1961 m. baigė Vilniaus universitetą. 1969 m. istorijos mokslų kandidatas. 1970–1973 m. Vilniaus inžinerinio statybos instituto dėstytojas, 1972 m. docentas. 1973–1990 m. dirbo Partijos istorijos institute, nuo 1975 m. ir Centrinio valstybinio arc ...

                                               

Sigita Gasparavičienė

1976 m. baigė istoriją Vilniaus universitete. 1976–1989 m. dirbo Lietuvos valstybės istorijos archyve, 1989–2002 m. Paminklų konservavimo institute nuo 1992 m. Paminklų restauravimo institutas. 2002 m. įsteigė genealoginiu tyrimu bendrove "Archeo ...

                                               

Česlovas Grincevičius

Česlovas Grincevičius – Lietuvos rašytojas, bibliografas. Lietuvos katalikų mokslų akademijos narys.

                                               

Aleksandras Guobys

Aleksandras Guobys Lietuvos teatrologas, humanitarinių mokslų daktaras. Palaidotas Vilniaus Karveliškių kapinėse.

                                               

Stanislava Juonienė

1960 m. baigė Vilniaus universitetą, 1960–1962 m. jame dėstė. 1965–1967 m. dirbo LSSR centriniame valstybiniame archyve, 1967–1971 m. Partijos istorijos institute prie LKP CK. 1967 m. istorijos mokslų kandidatė. 1971–1981 m. Vilniaus inžinerinio ...

                                               

Vytautas Kardamavičius

Mokėsi Antalieptėje, 1951 m. baigė Dusetų K. Būgos vidurinę mokyklą.1954 m baigė Leningrado S. Kirovo vardo aukštąją karo mokyklą. Iki 1956 m. 16 lietuviškos divizijos dislokuotos Vilniuje komjaunimo ir partinis darbuotojas. 1960 m. baigė Vilniau ...

                                               

Leonardas Kerulis

1935–1944 m. pašto viršininkas Višakio Rūdoje, Eišiškėse ir Trakuose. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, gyveno Bavarija|Bavarijoje, Mitelšteteno, Bad Vorishofeno ir Noiburg an der Donau karo pabėgėlių stovyklose, buvo Lietuvių sąjungos, vėliau Liet ...

                                               

Vincas Knezėnas

Šakiuose pramokęs muzikos, pradėjo vadovauti mėgėjų chorams. 1937–1941 m. Kauno konservatorijoje studijavo vargonavimą ir kompoziciją, lygia greta dirbo Lituanistikos instituto tautosakos archyve melodijų tvarkytoju, mokytojavo Kėdainių gimnazijo ...

                                               

Rapolas Krasauskas

Rapolas Krasauskas – Lietuvos, Vokietijos ir JAV katalikų kunigas, bažnyčios istorikas ir visuomeninkas.

                                               

Rasa Joana Mažeikaitė

1944 m. jos tėvai pasitraukė į Vakarus. 1975 m. baigė Toronto universitetą. 1982–1986 m. dirbo Ontarijo provincijos archyve. 1987 m. daktarė. 1989 m. su kitais įsteigė Kanados lietuvių muziejų-archyvą, 1989–2006 m. jo direktorė. 1991 m. ir 1993 m ...

                                               

Kazimieras Oleka

Kazimieras Oleka – Lietuvos teisininkas, vidaus reikalų ministras, Pirmojo ir Antrojo Seimų narys, Lietuvos centrinio valstybinio archyvo pirmasis direktorius.

                                               

Vladas Požela

Izoldos Požėlaitės-Davis tėvas, Steigvilių ūkininko Jono Poželos sūnus. Mokslus pradėjo slaptoje kaimo mokykloje, 1890 m. įstojo į Mintaujos gimnaziją, joje besimokydamas 1894 m. įstojo į slaptą "Kūdikėlio" organizaciją, 1895–1896 m. jos pirminin ...

                                               

Vosylius Sezemanas

V. Sezemano tėvas buvo švedas, motina – vokiečių kilmės Suomijos pilietė. Vaikystės ir mokslo metai praėjo Peterburge, kur tėvas dirbo gydytoju. V.Sezemanas mokėsi Jekaterinos vokiečių gimnazijoje Peterburge, ten gavo klasikinį išsilavinimą ir ba ...

                                               

Leonardas Juozapas Šimutis

Leonardas Juozapas Šimutis, chorvedys, vargonininkas, pedagogas, kompozitorius, filosofijos mokslų daktaras.

                                               

Dalius Žižys

1977 m. baigė Panevėžio 5-ąją vidurinę mokyklą, 1985 m. – Vilniaus pedagoginį institutą. 1977 m. "Ekrano" elektroninės aparatūros derintojas. 1977–1979 m. tarnavo Tarybinėje Armijoje. 1979–1980 m. "Lietkabelio" elektroninės aparatūros derintojas. ...

                                               

Werner Abrolat

Po Antrojo pasaulinio karo atsidūrė vakarinėje Vokietijos dalyje, pradėjo darbuotis įvairiuose provincijų teatruose. 1949 m. Ingolštate pasirašė pirmąją aktoriaus darbo sutartį, vėliau kurdavo vaidmenis televizijoje ir dubliuojant filmus. 1965 m. ...

                                               

Hannes Adomeit

Gimė 1942 m. Klaipėdoje. Studijavo politikos studijas Berlyno laisvajame universitete, vėliau magistrą Kolumbijos universitete. Dėstė tarptautinius santykius Londono, Glazgo, Santa Monikos politikos mokslų institutuose. 1989–1997 m. buvo Bostono ...

                                               

Klaus Adomeit

Gimė 1935 m. sausio 1 d. Klaipėdoje. 1954-1958 m. studijavo teisę Getingeno universitete. 1958-1960 m. dirbo asistentu Heidelbergo universitete. 1960 m. tapo mokslų daktaru, dėstė Kelno universitete. 1969 m. tapo habilituotu mokslų daktaru, 1975 ...

                                               

Karoline Albrecht

Gimė 1802 m. vasario 26 d. Klaipėdoje, kaip Karoline Hortian, teatro režisieriaus šeimoje. Iš pradžių vaidino Talino ir Rygos teatruose. 1827 m. pradėjo vaidinti ir dainuoti vokiečių teatre Sankt Peterburge, kur su vienerių metų pertrauka vaidino ...

                                               

Heinrich Ancker

Heinrichas Ankeris – Vokietijos imperijos Reichstago deputatas, verslininkas, Ernsto Vilhelmo Berbomo vaikaitis.

                                               

Heinrich Ancker (1886)

Gimė 1886 m. spalio 7 d. Klaipėdoje. 1906 m. pradėjo tarnauti Vokietijos imperijos kariniame jūrų laivyne. Prasidėjus I pasauliniam karui 1914 m. gruodžio 8 d. kovoje su britų laivais buvo pašautas jo laivas prie Folklando Salų, tačiau buvo viena ...

                                               

Hedwig Andersen

Hedwig Andersen – gydytoja, mokytoja, kartu su Clara Schlaffhorst sukūrusi kvėpavimo, kalbos ir balso terapijos Schlaffhorst ir Andersen metodą.

                                               

Friedrich Wilhelm Argelander

Frydrichas Vilhelmas Argelanderis – vokiečių astronomas, žinomas už žvaigždžių ryškumo, padėčių ir atstumų nustatymus.

                                               

Frydrichas Bagdonas

Karaliaučiuje išsimokinęs medžio raižytoju, nuo 1895 m. studijavo Berlyno dailiųjų amatų muziejaus Mokymo skyriuje. Jam dėstė tokie garsūs šalies menininkai Vilhelmas Haferkampas, Fricas Hainemanas ir Karlas Liudvigas Mancelis. 1902 m. studijos b ...

                                               

Vilius Bajoraitis

1919–1934 m. Klaipėdos "Aidos" ir "Jaunųjų sandoros draugijos" choro, 1921–1922 m. Šilutės choro vadovas. Iki 1939 m. mokytojavo Klaipėdos krašte. 1938–1939 m. Šilutės gimnazijos direktorius, vėliau dėstė vokiečių kalbą Kauno universitete. Sukūrė ...

                                               

Arthur Becker

Gimė 1862 m. gegužės 19 d. Klaipėdoje, žydų kilmės verslininko Moritz Becker šeimoje. Lankė mokyklą Berlyne ir Vitenburge. Baigęs mokyklą studijavo žemės ūkį, miškininkystę, filosofiją, ekonomiką ir politiką Karaliaučiaus universitete, Freiburgo ...

                                               

Benno Becker

Gimė 1860 m. balandžio 3 d. Klaipėdoje. Tapė peizažus Rytų Prūsijoje, pietų Vokietijoje ir Toskanoje. Buvo vienas iš dailininkų asociacijos Miuncheno secesijos įkūrėjų. Iš savo paveikslų buvo užsidirbęs tiek pinigų, kad pasamdė architektą Paul Lu ...

                                               

Elly Bender

Gimė 1863 m. rugsėjo 5 d. Klaipėdoje, kaip Elisabeth Böhncke. Pirmąjį teatro vaidmenį suvaidino Dancige, vėliau vaidino Sankt Peterburgo ir Berlyno teatruose. 1895 m. metams išvyko vaidinti į Milvokio Carltheater teatrą. 1899 m. iš JAV grįžo vaid ...

                                               

Jonas Berendas

Studijavo Karaliaučiaus universitete. 1720–1723 m. buvo precentorius Encūnuose. Kunigavo Katyčiuose, nuo 1728 m. iki mirties – Kaukėnuose. Dvi Jono Berendo į lietuvių kalbą verstos giesmės paskelbtos Fabijono Glazerio parengtame giesmyne 1736 m.

                                               

Johan Daniel Berlin

Johan Daniel Berlin – rokoko kompozitorius, vargonininkas, vienas iš Norvegijos karališkosios mokslo ir laiškų draugijos įkūrėjų.

                                               

Erich Berschkeit

Gimė 1926 m. gruodžio 26 d. Šilutėje. 1946 m. įstojo į Vokietijos socialdemokratų partiją. Nuo 1952 m. dirbo Diurviso savivaldybės taryboje, 1964–1972 m. buvo meras. 1980–1987 m. dirbo Bundestage, išrinktas Acheno rinkimų apylinkėje. 1972 m. prad ...

                                               

Ernst Boerschmann

Gimė 1873 m. vasario 18 d. Priekulėje, vyresnis brolis Friedrich Börschmann buvo medikas ir politikas. E. Bioršmanas baigė gimnaziją Klaipėdoje. 1891-1896 m. studijavo architektūrą Berlyno Technikos universitete. Po referendariato ir valstybinio ...

                                               

Cornell Borchers

Gimė 1925 m. kovo 16 d. Šilutėje, kaip Cornelia Bruch. 1945–1946 m. du semestrus studijavo mediciną Getingeno universitete, bet vėliau perėjo į dramos mokyklą. 1948 m. pakviesta vaidinti režisieriaus Arthur Maria Rabenalt filmuose "Anonyme Briefe ...

                                               

Friedrich Börschmann

Gimė 1870 m. birželio 9 d. Priekulėje, jaunesnis brolis Ernst Boerschmann buvo architektas ir sinologas. F. Bioršmanas studijavo mediciną Tiubingeno ir Karaliaučiaus universitetuose. 1898-1900 m. dirbo gydytoju Manheime ir Geldapėje. 1900-1901 m. ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →