ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 279                                               

Velykų margučiai

Margučiai – kiaušiniai, kurių lukštai išmarginti dažant įvairiomis technikomis ar raižant. Vienas Šv. Velykų simbolių. Margučių darymas - Europos tautodailės sritis. Meniškas kiaušinio lukšto marginimas, glaudžiai susijęs su kulto apeigomis. Joje ...

                                               

Verba

Verba – tai iš augalų šakelių ir gėlių kuriamos puokštės, kurias katalikai Verbų sekmadienį šventina bažnyčioje. Pirmą kartą verbos lietuvių kalba paminėtos 1573 m. Menininko Ferdinando Ruščico dėka verbos išgarsėjo ir buvo priskirtos prie smulki ...

                                               

Jūra (1935-1939)

Leido Lietuvos jūrininkų sąjunga Klaipėdoje ir Lietuvos moterų tautiniam laivynui remti sąjunga. Iki 1938 m. ėjo kaip laivininkystės, žvejybos ir pajūrio gyvenimo iliustruotas laikraštis. Spausdino akcinės bendrovės "Rytas" spaustuvė. Išėjo 43 nu ...

                                               

Jūra (1990-1995)

Jūra – Lietuvos jūrininkų sąjungos ir Lietuvos kultūros fondo klubo "Budys" dvimėnesis žurnalas, leistas 1989–1991 m. Klaipėdoje ir 1995–1996 m. Vilniuje.

                                               

Jūra (Klaipėda)

1994 m. vasario 5 d. "Klaipėdos" laikraščio redakcija išleido jūreivystės, žvejybos, buriavimo ir marinistinės literatūros savaitraštį "Mūsų jūra", kurį įsteigė kartu su Lietuvos jūrininkų sąjunga. Leidinys išėjo su autentiška ikikarine žurnalo " ...

                                               

Kauno choreografijos mokykla

Kauno choreografijos mokykla – neformalaus ugdymo įstaiga, teikianti choreografinį išsilavinimą Kauno miesto bei Kauno rajono vaikams ir paaugliams, propaguojanti šokio meną visuomenėje. Mokyklos vizija – tapti Kauno miesto ir apskrities šokio pl ...

                                               

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Teatro ir kino fakultetas

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Teatro ir kino fakultetas – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos teatro, kino, šokio, meno vadybos, menotyros studijų padalinys. Fakultete rengiami dramos ir kino aktoriai, choreografai, baleto ir šiuolaikin ...

                                               

LMTA Klaipėdos fakulteto Šokio katedra

Įkurta 1967 m. tuometiniame Vilniaus pedagoginio instituto Muzikos fakultete. 1971 m. rudenį buvo perkelta į Klaipėdoje steigiamą Šiaulių pedagoginio instituto Muzikos fakultetą, kuris vėliau priklausė Vilniaus konservatorijai, paskui – Lietuvos ...

                                               

Nacionalinis Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejus

Nacionalinis Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejus – seniausias Lietuvos dailės muziejus, įkurtas 1921 m. gruodžio 14 d. Kaune. Steigėjas – Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

                                               

Nidos dailininkų kolonija

Nidos dailininkų kolonija – nuo XIX a. antros pusės iki 1945 m. Nidoje egzistavusi dailininkų organizacija, vienijusi įvairius vokiečių ir lietuvių dailininkus tapiusius Kuršių nerijos kraštovaizdį.

                                               

Pirmoji lietuvių dailės paroda

Idėją įsteigti lietuvius menininkus vienijančią organizaciją pirmasis viešai išsakė skulptorius Petras Rimša 1906 m. balandžio 6 d. laikraštyje "Vilniaus žinios" paskelbtame straipsnyje. P. Rimša numatė parodą kaip konkrečią organizacinę formą. T ...

                                               

Vilniaus universiteto Piešimo ir tapybos katedra

Piešimo ir tapybos katedra - Vilniaus universiteto padalinys, veikęs 1797–1832 m. Įkurta 1797 m. 1803 m. – Skulptūros katedra uždaryta 1826 m., 1805 m. – Raižybos katedra taip pat uždaryta 1832 m. Katedra kartais vadinta mokykla buvo pagrindinė a ...

                                               

Neregėta Lietuva

"Neregėta Lietuva" – menininko, verslininko Mariaus Jovaišos padarytų nuotraukų albumas, kuriame pavaizduotas Lietuvos kraštovaizdis iš oro. Fotoalbume po nuotraukomis pateikiami vietovių aprašymai. Albumu siekiama parodyti, jog Lietuva yra tokia ...

                                               

Lietuvos kinas

Kinas Lietuvoje buvo rodomas nuo XIX amžiaus pabaigos, kuriamas – nuo XX amžiaus pradžios. Patogumo dėlei šiame straipsnyje kalbama tiek apie kiną Lietuvoje, tiek apie lietuvių kuriamą kiną.

                                               

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus – Lietuvos muziejus Vilniuje, Vilniaus g. 41, kultūros švietimo įstaiga, renkanti, sauganti, tirianti, restauruojanti ir populiarinanti Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių lietuvių teatro, muzikos ir kino v ...

                                               

Lietuvių literatūra

XIII–XIV a. Lietuvoje vyravusi senoji, senmeldiška lietuvių kultūra susidūrė su krikščioniškąja viduramžių kultūra. Lietuvos raštija formavosi šių dviejų kultūrų sandūroje. Kurta daugiausia tarptautinėmis kalbomis – lotynų, graikų, bažnytine slav ...

                                               

Keturvėjininkai

Keturvėjininkai − XX a. 3 dešimtmečio Lietuvos rašytojų avangardistų grupė. Keturvėjininkams priklausė iniciatorius K. Binkis, S. Šemerys, J. Tysliava, A. Rimvydis, T. Tilvytis, A. Šimėnas, J. Žlabys, P. Tarulis, J. Švaistas, A. Gricius, P. Janel ...

                                               

Kliudžiau

Berniukas, žaidė su lanku ir strėlėmis, įsivaizduodamas esąs "Amerikos tyrlaukių gyventojas, Kuperio aprašytas". Tuomet jis pamato vargšę katytę, sudžiuvusią, šlapią. Berniukas tuomet apmąsto, koks galėjo būti vargšas tos katytės gyvenimas, bet t ...

                                               

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas – mokslo institutas Vilniuje, Antakalnio g. 6, buvusiuose Vileišių rūmuose Antakalnyje, atliekantis fundamentinius ir taikomuosius lietuvių literatūros ir tautosakos tyrimus.

                                               

Lietuvos ir Rusijos žemių draugija

Lietuvos ir Rusijos žemių draugija – 1831 m. sukilimo dalyvių, emigravusių iš buvusios LDK teritorijos, kultūros–švietimo organizacija Paryžiuje.

                                               

Trečiafrontininkai

Trečiafrontininkai – XX a. 3 dešimtmečio pabaigos Lietuvos rašytojų ir kritikų grupė. Grupę sudarė K. Boruta, A. Venclova, K. Korsakas, J. Šimkus, P. Cvirka, B. Raila, S.Nėris, V. Drazdauskas. Trečiafrontininkai skelbėsi esą trečiosios kartos ats ...

                                               

Eksperimentinis meninio konstravimo biuras

Eksperimentinis meninio konstravimo biuras, dar kitaip ETĮKB, EMKB – poligrafijos, taros ir įpakavimo meninio konstravimo įmonė, priklausiusi LTSR Vietinės pramonės ministerijai, veikusi 1964–1991 m. Vilniuje, Paribio g. 12.

                                               

Lietuvos dizainas

Lietuvos dizainas apima interjero, mados dizainą, pramoninį ir grafinį dizainą. Dizaino atsiradimas paprastai siejamas su industrine revoliucija. Lietuvoje itin stiprų postūmį turėjo valstybės atkūrimas 1918 metais, Kauno miesto plėtra ir augimas ...

                                               

Lietuvos dizaino taryba

Lietuvos dizaino taryba – taryba, kuri prisideda prie ilgalaikės dizaino politikos formavimo: teikia pasiūlymus kultūros bei ekonomikos ir inovacijų ministrams, siūlo rekomendacijas dėl dizaino srities strateginio planavimo, plėtros programų, pri ...

                                               

Vilniaus dailės akademijos Dizaino katedra

Prof. Feliksas Daukantas organizavo katedros materialinę bazę, subūrė dėstytojus ir sudarė studijų planus. Katedrai vadovavo iki 1985 m. Nuo 1985 m. iki 2006 m. jos vadovu buvo prof. Tadas Baginskas, nuo 2007 m. iki 2011 m. Katedrai vadovavo e.pr ...

                                               

Jono Meko vizualiųjų menų centras

Jono Meko vizualiųjų menų centras, arba JMVMC – daugiafunkcinis kultūros centras, avangardinio meno centras, veikiantis Vilniuje, Malūnų g. 8. Jame saugomi ir pristatomi Jurgio Mačiūno, Jono Meko, "Fluxus" menininkų bei dabar kuriančių menininkų, ...

                                               

Kazio Varnelio namai-muziejus

Kazio Varnelio namai-muziejus − Lietuvos nacionalinio muziejaus filialas Vilniuje. Adresas Didžioji g. 26. Muziejus įkurtas išeivijos dailininko Kazio Varnelio kolekcijos pagrindu. 2003 m. jis tapo Lietuvos nacionalinio muziejaus filialu. Muzieja ...

                                               

MO muziejus

MO muziejus – modernaus ir šiuolaikinio meno muziejus Vilniuje, įkurtas mokslininkų Danguolės ir Viktoro Butkų iniciatyva. 2009 m. įsteigtas kaip Modernaus meno centras. MO muziejus iki 2018 metų veikė kaip "muziejus be sienų" – įgyvendino visuom ...

                                               

Vytauto Kazimiero Jonyno galerija

Vikiteka Vytauto Kazimiero Jonyno galerija − dailininko Vytauto Kazimiero Jonyno kūrinių galerija Druskininkų mieste, adresas - Turistų g. 9. Galerijos pastatas pastatytas 1989 m. architektas A. Kančas, o galerija atidaryta 1993 m. lapkričio 4 di ...

                                               

Gasparas Aleksa

Gimė 1945 m. gruodžio 15 d. Veliuonos valsčiaus Antkalnės kaime, Aleksandro ir Teofilės Aleksų šeimoje. 1946 m. sausio 1 d. pakrikštytas Veliuonos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje. 1963 m. baigė Veliuonos vidurinę mokyklą, besimokyd ...

                                               

Kristina Ališauskaitė

Kristina Ališauskaitė g. 1984 gimė Lietuvoje, Klaipėdoje. 2009 metais baigė tapybos magistro studijas Vilniaus dailės akademijoje. Po studijų buvo įvertinta Baltijos šalių konkurso "Jaunojo tapytojo" publikos prizu 2013. 2014 metais gavo Kultūros ...

                                               

Eglė Karpavičiūtė

E. Karpavičiūtė studijavo tapybą Vilniaus dailės akademijoje. Ji yra surengusi individualių parodų, taip pat dalyvavo dešimtyse grupinių parodų Lietuvoje ir užsienyje. Šiuo metu yra atstovaujama "The Rooster Gallery" Vilniuje.

                                               

Nerijus Erminas

1994–1998 m. studijavo skulptūrą Telšių aukštesniojoje taikomosios dailės mokykloje, 1999–2005 m. tęsė skulptūros bakalauro studijas Vilniaus dailės akademijoje, 2005–2007 m. įgijo skulptūros magistro laipsnį. Dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsi ...

                                               

Konstantinas Gaitanži

Konstantinas gimė Vilniuje, nuo 1983 metų kartu su tėvais gyveno Visagine. Vilniaus Filharmonijos akordeonininko Leonido Gaitanži anūkas, kompozitorės Tamaros Gaitanži-Blažienės sūnėnas. Po mokyklos baigimo grįžęs į Vilnių, privačiai mokėsi tapyb ...

                                               

Juozas Gedminas

J. Gedminas gimė 1838 m. dabartiniame Radviliškio rajone, Šiaulėnų apylinkėje, Nirtaičių kaime. Buvo kilęs iš valstiečių šeimos, būdamas dvidešimt penkerių vedė ir susilaukė keturių sūnų. Gyvenimui užsidirbo statydamas trobas, o laisvalaikį pasky ...

                                               

Jakobas Gierkė

Jakobas Gierkė – XVII a. Vilniaus laikrodininkas auksakalys. Sukūrė keliolika meniškų barokinės stilistikos stalinių laikrodžių, iš jų keturi yra Lenkijos muziejuose, vienas – Lietuvoje. Jo kūriniuose sukaupti visi Lietuvos laikrodininkystės laim ...

                                               

Jurgis Mačiūnas

Tėvas Aleksandras Mačiūnas buvo inžinierius, motina – Valstybės teatro baleto trupės solistė Leokadija Saikauskaitė-Mačiūnienė. Jo vaikystė prabėgo jau gana modernizuotame 4-ojo dešimtmečio Kaune. 1938–1942 m. mokėsi Marijos Pečkauskaitės pradžio ...

                                               

Vita Pukštaitė Bružė

Nuo 1996 iki 1999 m. studijavo Telšių taikomosios dailės aukštesniojoje mokykloje metalo plastikos specialybę. Nuo 1999 iki 2003 m. studijavo Vilniaus dailės akademijoje Telšių taikomosios dailės fakultete metalo plastikos specialybę. Nuo 2010 m. ...

                                               

Juozas Rygertas

Nuo 1955 iki 1959 m. studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijos Aktorinio meistriškumo katedroje vad. Romualdas Juknevičius. Nuo 1959 iki 1962 m. dirbo Marijampolės buv. Kapsukas dramos teatre. Nuo 1963 iki 1993 ir nuo 1995 iki 2000 m. – Lie ...

                                               

Jonas Sakas

1940 – 1941 metais buvo pirmuoju Panevėžio dramos teatro direktoriumi. 1941 metais vokiečių okupacijos pradžioje Kaune suimtas, bet greitai paleistas. Karo metais dirbo artistu Vilniaus "Vaidilos" teatre. 1944 metais mobilizuotas karinei tarnybai ...

                                               

Violeta Šoblinskaitė

Gimė Mažeikiuose, Aukštaičių gatvėje, Adomo ir Jadvygos Šoblinskų šeimoje. 1961–1964 m. mokėsi Tirkšlių vidurinėje mokykloje. 1965 m. tėvai persikėlė į Vilnių. 1972 m. baigė Vilniaus 24-ąją vidurinę mokyklą. 1972–1977 m. Vilniaus universitete stu ...

                                               

Rasutė Andriušytė-Žukienė

1986 m. baigė Vilniaus dailės akademiją. 1987–1993 m. dirbo Nacionaliniame Čiurlionio dailės muziejuje, nuo 1991 m. ir Vytauto Didžiojo universitete, nuo 1999 iki 2000 m. buvo Vilniaus dailės akademijos Kauno dailės instituto direktoriaus pavaduo ...

                                               

Albertas Vytautas Baika

1958 m. baigė pramonės ekonomikos specialybę Vilniaus universitete, 1964 m. Lietuvos konservatorijoje baigė akordeono, dirigavimo klases. 1987 m. menotyros kandidatas. 1958–1965 m. Vilniaus J. Tallat-Kelpšos aukštesniosios muzikos mokyklos dėstyt ...

                                               

Stasys Budrys (1932)

Broliai klarnetininkas Algirdas Budrys, dailėtyrininkas Romualdas Budrys. 1957 m. baigė Iljos Repino tapybos, skulptūros ir architektūros institutą Leningrade. 1957–1960 m. Politinės ir mokslinės literatūros leidyklos redaktorius. 1963 m. menotyr ...

                                               

Valerija Čiurlionytė-Karužienė

Broliai Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, Jonas Čiurlionis, Stasys Čiurlionis, sesuo Jadvyga Čiurlionytė. 1915 m. Lietuvių dailės draugijos įgaliota į Maskvą lydėjo nuo karo evakuojamus M. K. Čiurlionio paveikslus, 1919 m. rūpinosi jų grąžinimu ...

                                               

Gražina Daunoravičienė

Gražina Daunoravičienė – Lietuvos muzikologė, humanitarinių mokslų daktarė, Vyriausybės kultūros ir meno premijos lauretė.

                                               

Liucija Drąsutienė

1960 m. baigė Lietuvos konservatoriją, Balio Dvariono fortepijono klasę. 1988 m. menotyros kandidatė, humanitarinių mokslų daktarė. 1960–1961 m. Lietuvos operos ir baleto teatro koncertmeisterė. Nuo 1960 m. Čiurlionio menų mokyklos fortepijono mo ...

                                               

Stasys Goštautas

1944 m. su tėvais pasitraukė į Vakarus. Nuo 1949 m. gyveno Kolumbijoje, 1958–1961 m. dirbo mokytoju. 1961–1962 m. studijavo Bogotos, 1962–1966 m. Fordhamo Niujorkas, 1968–1969 m. Harvardo universitetuose. 1964–1966 m. dirbo UPI žinių agentūroje, ...

                                               

Erika Grigoravičienė

Erika Grigoravičienė – dailės istorikė, kritikė, parodų kuratorė, Lietuvos kultūros tyrimų instituto vyresnioji mokslo darbuotoja.

                                               

Kazimieras Jasėnas

Gimė 1867 m. rugsėjo 18 30 d. Velžių kaime tuometiniame Kiburių valsčiuje Saločių parapija, ūkininkų Simeono ir Ievos Linkaitės Jasėnų šeimoje. Vyriausias iš šešių vaikų, turėjo du brolius - Joną ir Simoną, bei tris seserys - Agotą, Oną ir Emilij ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →