ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 294                                               

Krikščionių konservatorių socialinė sąjunga

Įkurta 2004 m. susijungus centro dešiniosioms politinėms jėgoms – Gedimino Vagnoriaus vadovaujamai Nuosaikiųjų konservatorių sąjungai ir Jaunųjų krikščionių demokratų lygai. 2010 m. sausio 23 d. susijungus Krikščionių konservatorių socialinei sąj ...

                                               

Krikščionių partija

2010 m. sausio 23 d. susijungus Krikščionių konservatorių socialinei sąjungai ir Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partijai buvo įkurta Krikščionių partija. Savo statute partija skelbia esanti politinė centro dešinės partija. Steigiamojo su ...

                                               

Krikščionių sąjunga

Steigiamasis suvažiavimas įvyko 2020 m. vasario 8 d. Steigiamajame suvažiavime partijos pirmininku išrinktas jos steigimo iniciatorius Rimantas Dagys. Partijos nariais dar tapo Seimo narys Egidijus Vareikis, Kovo 11-osios akto signataras Jonas Ši ...

                                               

Laisvė ir teisingumas

Laisvė ir Teisingumas) – Lietuvos politinė partija, įkurta 2014 m. liepos 12 d., jungiamajame suvažiavime susijungus Liberalų ir centro sąjungai bei politinei partijai "Sąjunga TAIP". Savo veikloje partija skelbiasi besivadovaujanti Valdo Adamkau ...

                                               

Laisvės partija

Laisvės partija – Lietuvos politinė partija, įkurta 2019 m. birželio 1 d. steigiamajame suvažiavime Konstitucijos pr., Vilniuje. Partija žada remtis politine liberalizmo ideologija, deklaruoja principus pagarbos įvairovei, ekonominei iniciatyvai ...

                                               

LDDP

Lietuvos demokratinė darbo partija – Lietuvoje 1990–2001 metais veikusi partija, atsiradusi 1990 m. gruodžio 8 d., pakeitus Lietuvos komunistų partijos pavadinimą.

                                               

Liberalų ir centro sąjunga

Partija įkurta 2003 m. gegužės 31 d., kai bendrame suvažiavime susijungė Lietuvos liberalų sąjunga, Modernieji krikščionys demokratai ir Lietuvos centro sąjunga. 2003 m. birželio 26 d. sąjunga buvo įregistruota LR Teisingumo ministerijoje kodas 1 ...

                                               

Lietuva – visų

Lietuva – visų – 2012 m. įkurta ir užregistruota politinė partija, įsteigta siekiant ginti naujosios išeivijos interesus, pirmiausia reikalaujant dvigubos pilietybės bei internetinio balsavimo įteisinimo. Partijos programoje rašoma, jog nors masi ...

                                               

Lietuvių demokratų partija

Lietuvių demokratų partija, LDP – antroji po LSDP Lietuvos politinė partija. Įkurta 1902 m. spalio 17 d. varpininkų suvažiavime grafo Zubovo dvare Dabikinėje. 1906 m. priimtos programos autoriai Kazys Grinius, Jonas Vileišis, Povilas Višinskis, J ...

                                               

Lietuvių konservatorių partija

Įkurta 1892 m. Tilžėje iš Vokietijos konservatorių partijos pasitraukusių Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjų. Veikė Tilžės – Lankos, Šilutės, Klaipėdos ir Ragainės – Pilkalnio apskričių skyriai. Tarmiškai oficialiai buvo vadinama Lietuviška kon ...

                                               

Lietuvių nacionalistų partija

Lietuvių nacionalistų partija – voldemarininkų vadovauta radikali Lietuvos nacionalistinės krypties politinė partija. Ji vienintelė iš Lietuvos partijų legaliai veikė nacių okupuotoje Lietuvoje. Įregistruota 1941 m. birželio sukilimo metu ir naci ...

                                               

Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga

Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga, LTJS – nacionalistinė, tautinėmis idėjomis besiremiančių lietuvių tautininkų jaunimo organizacija. Būstinė įsikūrusi Vilniuje, pirmininkas Mindaugas Sidaravičius. 2001–2008 m. vadinosi Lietuvių tautinio jaunimo ...

                                               

Lietuvių Tautos Sąjunga

Lietuvių Tautos Sąjunga, LITAS – nepripažinta radikali nacionalistinė Lietuvos politinė partija, įkurta 2011 m. kovo 20 d. Šiauliuose. Organizacija siekia, kad Lietuva išstotų iš NATO, Europos Sąjungos, ribotų imigraciją, būtų autoritarinė valsty ...

                                               

Lietuvos centro sąjunga

Lietuvos centro sąjunga, LCS – Lietuvos politinė partija, veikusi nuo 1993 m. iki 2003 m. gegužės 31 d., kuomet susijungusi su moderniaisiais krikščionimis demokratais bei liberalais sudarė naują Liberalų ir centro sąjungą.

                                               

Lietuvos dešiniųjų sąjunga

2001 m. spalio mėn. Nepriklausomybės partija, Tėvynės liaudies partija, Lietuvos demokratų partija ir Lietuvos laisvės lyga susijungė į Dešiniųjų sąjungą. Naujai partijai vadovauti pakviestas žymus kino režisierius Arūnas Žebriūnas nepasižymėjo p ...

                                               

Lietuvos komunistų partija

Lietuvos komunistų partija – politinė partija, veikusi 1918–1991 m. Lietuvoje. Valdančioji ir vienintelė partija Lietuvoje sovietinės okupacijos laikotarpiu. Ideologija rėmėsi Karlo Markso, Frydricho Engelso ir Lenino teorijomis. Seimas 2017 m. b ...

                                               

Lietuvos komunistų partija (TSKP)

Lietuvos komunistų partija ant Tarybų Sąjungos komunistų partijos platformos, šnek. platformininkai) – Lietuvos TSR politinė partija, Lietuvos komunistų partijos atšaka, sudaryta 1989 m. iš LKP atsiskyrimui nuo Tarybų Sąjungos komunistų partijos ...

                                               

Lietuvos krikščionys demokratai

Lietuvos krikščionys demokratai – iki 2008 m. Lietuvos dešinioji politinė partija. 2008 m. susijungė su Tėvynės sąjunga ir tapo bendrija, veikiančia jungtinės partijos viduje.

                                               

Lietuvos laisvės sąjunga

1992 m. nuo Lietuvos laisvės lygos LLL atsiskyrė Kauno padalinys, kuriam vadovavo tada dar mažai kam žinomas Vytautas Šustauskas. Atsiskirta dėl V. Šustausko asmeninio konflikto su LLL vadovybe ir organizacijos lyderiu A. Terlecku. 1994 m. rugsėj ...

                                               

Lietuvos liaudies partija

Įkurta 2009 m. gruodžio 5 d. kaip Lietuvos liaudies sąjūdis, tačiau Teisingumo ministerijai atsisakius registruoti, 2010 m. balandžio 20 d. įregistruota dabartiniu pavadinimu. Partiją įkūrė ir jai nuo įkūrimo vadovavo Kazimira Prunskienė. Dėl išt ...

                                               

Lietuvos liberalų sąjunga

1990 m. Vilniaus universitete veikė liberalų klubas, kuriame studentai ir dėstytojai diskutuodavo politikos klausimais. Kaune įsikūrė klubas "Liberalija". 1990 m. birželio 21 d. Liberalų klube susibūrė Liberalų sąjungos iniciatyvinė grupė. Pagrin ...

                                               

Lietuvos pensininkų partija

Lietuvos pensininkų partija – Lietuvos politinė partija, susikūrusi Kaune, užregistruota 2007 m. Organizacijos kodas – 300872539, pirmininkas – Vytautas Jurgis Kadžys. Biuras įsikūręs Sukilėlių prospekto daugiabutyje. Partijos misija – ginti Liet ...

                                               

Lietuvos piliečių aljansas

1996 m. buvo įkurtas Lietuvos tautinių mažumų aljansas, 1997 m. pervadintas į Lietuvos piliečių aljansą. 1996 m. rugpjūčio 14 d. partija įregistruota Teisingumo ministerijoje. Aljansas veikė kaip atsvara Lietuvos rusų sąjungai ir Lietuvos lenkų r ...

                                               

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, LPKTS – asociacija, vienijanti buvusius tremtinius, politinius kalinius ir Laisvės kovų dalyvius, įkurta 1988 metais. Įsikūrusi Kaune, Laisvės al.39.

                                               

Lietuvos revoliucinių socialistų liaudininkų partija

Lietuvos revoliucinių socialistų liaudininkų partija – Lietuvos liaudininkų politinės srovės partija, 1918 m. veikusi Rusijoje, 1918–1927 m. – Lietuvoje.

                                               

Lietuvos rusų sąjunga

Lietuvos rusų sąjunga, LRS, – Lietuvos politinė partija. Dėl informacijos apie Lietuvos rusų aljansą žr. kitą straipsnį.

                                               

Lietuvos socialdemokratų darbo partija

2017 m. rugsėjį, užbaigus Lietuvos socialdemokratų partijos apklausą dėl Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos ir Lietuvos socialdemokratų partijos koalicijos, partijos taryba nusprendė pasitraukti iš koalicijos. Šiam žingsniui nepritarė daugum ...

                                               

Lietuvos socialdemokratų sąjunga

Įkurta 1999 m., įregistruota Teisingumo ministerijoje 1999 m. gruodžio 27 d. Partija atskilo nuo 1989 metų atkurtos Lietuvos socialdemokratų partijos, šiai susijungus su Lietuvos demokratine darbo partija. 1998 m. birželio 12 d. įkuriama LSDP fra ...

                                               

Lietuvos socialistų liaudininkų demokratų partija

Partiją įkūrė 1917 m. lapkričio 16-19 d. Voroneže nuo Lietuvos socialistų liaudininkų sąjungos atsiskyrę dešinieji socialistai Felicija Bortkevičienė, Feliksas Kaupas, Povilas Matulionis, Albinas Rimka, Mykolas Sleževičius ir kiti. Partijos atsto ...

                                               

Lietuvos socialistų liaudininkų sąjunga

Lietuvos socialistų liaudininkų sąjunga LSLS, Lietuvos socialistų liaudininkų partija, LSLP, socialistai liaudininkai – lietuvių liaudininkų politinės srovės organizacija, veikusi 1917 m. kovo – 1918 m. gegužės mėn. Rusijoje.

                                               

Lietuvos socialistų revoliucionierių maksimalistų sąjunga

Maksimalistais 1926 m. pradėjo vadintis kai kurios Lietuvos revoliucinių socialistų liaudininkų partijos LRSLP, veikė 1918–1927 m) grupės. 1927 m. balandžio mėn. konferencijoje LRSLP persitvarkė į Lietuvos socialistų revoliucionierių maksimalistų ...

                                               

Lietuvos tautininkų ir respublikonų sąjunga

Lietuvių tautininkų sąjungos, kaip ir daugelio kitų tradicinių partijų, ištakos siekia "Varpo" laikraščio leidėjų grupę veikusią XIX a. pabaigoje. Būręsi apie "Vilties" ir "Vairo" laikraščius tautininkų partijos įkūrėjai 1916–1917 m. įkūrė Tautos ...

                                               

Lietuvos ūkio partija

Įkurta 1995 m. spalio 14 d. Steigiamajame suvažiavime Vilniuje. Partijos iniciatoriai buvo Leonas Jankauskas, vėliau partijos centrinės valdybos pirmininkas, Švietimo darbuotojų profsąjungos vadovas Aleksas Bružas, koncerno "Vikonda" vicepreziden ...

                                               

Lietuvos valstiečių partija

Lietuvos valstiečių partija – politinė partija, veikusi Lietuvoje 1990–2001 m. Tęsė Lietuvos valstiečių sąjungos pradėtą darbą. 2001 m. susijungė su partija Naujoji demokratija-Moterų partija, nuo 2005 m. Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga.

                                               

Lietuvos valstiečių sąjunga

Lietuvos valstiečių sąjunga, LVS – trečioji Lietuvoje įsteigta lietuvių politinė partija. Įkurta 1905 m. gruodžio 22 d. Vilniuje, nuo 1906 m. rugsėjo 30 d. bendro suvažiavimo veikė kaip autonominė kairioji Lietuvos demokratų partijos dalis. Svarb ...

                                               

Lietuvos žaliųjų partija

Lietuvos žaliųjų partija – Lietuvos politinė partija, įregistruota 2011 m. gegužės 11 d. Vilniuje, Šermukšnių g. 6A. Partijos pirmininkė: Ieva Budraitė. Žaliųjų partija kelia ekologijos, žaliosios energetikos plėtros problemas. Partijos ideologij ...

                                               

Lietuvos žmonių partija

Lietuvos žmonių partija, – Lietuvos politinė partija, susikūrusi Kaune, įsteigta 2012 m. vasario 12 d. Steigiamajame partijos suvažiavime buvo užregistruoti 1393 nariai. Teisingumo ministerija LŽP įsiregistruoti leido kovo 27 d. Partijos vadovė: ...

                                               

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis

2005 m. gruodį naujos partijos steigimo iniciatoriai paskelbė Liberalų sąjūdžio Steigimo manifestą. Juo kvietė visus Lietuvos žmones, puoselėjančius skaidrumą ir demokratinį valdymą bei vienijamus liberalių idėjų, kurti Liberalų sąjūdį, kadangi s ...

                                               

Modernieji krikščionys demokratai

Modernieji krikščionys demokratai – 1998 m. atskilusi Krikščionių demokratų partijos dalis. 2003 m. susijungus su Lietuvos liberalų sąjunga ir Lietuvos centro sąjunga sudaryta Lietuvos liberalų ir centro sąjunga.

                                               

Nacionaldemokratų partija

Lietuvos nacionaldemokratų partija buvo Lietuvos nacionalistinė partija. Pirmininkas – Žilvinas Razminas. Formaliai deklaravo esanti "dešinioji", labai skeptiška Europos Sąjungos ir NATO atžvilgiu, prieš "pasaulinį žydų sąmokslą" kovojanti antisi ...

                                               

Nacionalinis susivienijimas (Lietuva)

Nacionalinis susivienijimas – Lietuvos politinė partija, įsteigta 2020 m. kovo 7 d. Pirmininkas – filosofas Vytautas Radžvilas. 2016 m. sausio 9 d. įsteigtas "Vilniaus forumas", o 2018 m. atsiradus forumams kituose miestuose susijungė į "Tautos f ...

                                               

Naujoji sąjunga

Naujoji sąjunga – Lietuvos Respublikos veikusi politinė partija. Prisistatė kaip partija, kurios politika formuojama laikantis socialliberalizmo ideologijos, užimančios centrinę poziciją tarp socialdemokratijos iš kairės ir konservatizmo bei libe ...

                                               

Nepriklausomybės partija

Įkurta 1990 m. spalio 20 d., po mėnesio įregistruota Teisingumo ministerijoje. Steigėjai – Aukščiausiosios Tarybos deputatai Virgilijus Čepaitis, Konstantinas Ramutis Bubnys, Gintaras Songaila, Zita Šličytė, Laima Andrikienė, Kazimieras Motieka, ...

                                               

Partija "Jaunoji Lietuva"

Partija "Jaunoji Lietuva" - Lietuvos politinė partija, įkurta 1994 m. liepos 17 d. Lietuvių tautinio jaunimo sąjungos "Jaunoji Lietuva" pagrindu. 1994-2000 m. vadinosi Lietuvių Nacionalinė Partija "Jaunoji Lietuva", 2000 m. - Lietuvių nacionalinė ...

                                               

Pilietinės demokratijos partija

2004–2008 m. kadencijos Seime 2006 m. gegužės 2 d. įkurtą Pilietinės demokratijos frakciją sudarė 11 Seimo narių, iš kurių 8 perėję iš Darbo partijos frakcijos. Partija susikūrė 2006 m. gegužės 14 d. Lietuvos piliečių sąjungos pagrindu, kai prie ...

                                               

Profesinių sąjungų centras

Politinė partija "Profesinių sąjungų centras", – Lietuvos politinė partija, susikūrusi Kaune, užregistruota 2009 m. Organizacijos kodas – 302411793, pirmininkas – Kęstutis Juknis. Būstinė yra Laisvės alėjoje 46. 2012 m. partija turėjo 1070 narius ...

                                               

Respublikonų partija (Lietuva)

Įkurta 1990 m. Steigėjas – Kazimieras Petraitis. Registruota Teisingumo ministerijoje 1991 m. vasario 6 d. Pasižymėjo prieš 1993 m. prezidento rinkimus duotu pažadu padovanoti žirgą pirmajam prezidentui. Tačiau rinkimus laimėjus Algirdui Brazausk ...

                                               

Rusų aljansas

Politinė partija "Rusų aljansas" – Lietuvos politinė partija. Įkurta 2002 m. rugpjūčio 31 d. Klaipėdoje. Daugiausiai rusų tautinės mažumos atstovus vienijančiai partijai vadovauja Klaipėdos miesto tarybos narė, mokyklos "Svetliačiok" direktorė Ta ...

                                               

Smulkaus ir vidutinio verslo partija

Smulkaus ir vidutinio verslo partija – Lietuvos politinė partija, įkurta 2006 m. lapkričio mėnesį. Užregistruota Jonavos rajone Gumbiškių kaime. Partijos vadovu išrinktas Smulkiųjų ir vidutinių verslininkų asociacijos "Dirbk ir klestėk" pirminink ...

                                               

Tautinė partija Lietuvos kelias

Įkurta 2001 m. Vilniuje. 2003 m. birželio 23 d. partija įregistruota Teisingumo ministerijoje. Turėjo skyrius Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Druskininkuose. 2004 m. Seimo rinkimuose surinko 2577 balsų ir mandatų negavo. 2014 m. prijungta prie Lietu ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →