ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 382                                               

Beatričė Grincevičiūtė

Muzikos mokėsi namie, 1928 m. baigė Varšuvos aklųjų ir nebyliųjų institutą, 1933–1940 m. mokėsi Liaudies konservatorijoje Kaune ir 1933–1944 m. privačiai pas A. Sinkevičiūtę. Jos muzikiniam išprusimui įtakos turėjo Emilio Mlynarskio aplinka ir gl ...

                                               

Idelis Gurvičius

Idelis Gurvičius – Lietuvos inžinierius elektromechanikas, habilituotas technologijos mokslų daktaras. Tarptautinės informatikos akademijos narys nuo 1993 m.

                                               

Artiomas Inozemcevas

1951 m. baigė Lunačiarskio teatro meno institutą Maskvoje. 1951–1952 m. Noginsko teatro, 1952–1959 m. Kauno dramos teatro, nuo 1960 m. Vilniaus rusų dramos teatro aktorius. Teatre sukūrė daugiau kaip 100 vaidmenų, vaidyba plataus diapazono, tempe ...

                                               

Tadas Ivanauskas

Tadas Ivanauskas – Lietuvos gamtininkas, rašytojas, biologijos daktaras, profesorius, akademikas, Lietuvos Šaulių sąjungos narys.

                                               

Konstantinas Jakovlevas-Mateckis

Gimė inteligentų šeimoje. Tėvai išaugino keturis sūnus – Viktorą, Jaroslavą, Konstantiną ir Anatolijų. 1936–1941 m. mokėsi Kaune, privačioje Elenos Grigiškienės pradžios mokykloje. Prasidėjus karui, šeima persikėlė gyventi į paveldėtą iš tėvų Mic ...

                                               

Algė Regina Jankevičienė

Algė Regina Grinevičiūtė-Jankevičienė – Lietuvos inžinierė architektė, architektūros istorikė, habilituota humanitarinių mokslų daktarė.

                                               

Karolis Jankevičius

1950 m. baigė Vilniaus universitetą VU. 1950–1953 m. VU dėstytojas. 1953–1959 m. Biologijos instituto, 1959–1981 m. Botanikos instituto direktorius. 1964 m. biologijos mokslų kandidatas. 1981–1991 m. Botanikos instituto Hidrobotanikos laboratorij ...

                                               

Ramutė Aleksandra Jasudytė

Sesuo Giedrė Konstancija Jasudytė. 1951 m. baigė Utenos mergaičių vidurinę mokyklą, 1952–1958 studijavo Vilniaus dailės institute, mokytojai Sofija Veiverytė, Juozas Balčikonis. 1957–1970 m. fabriko "Audėjas" dailininkė, 1970–1972 m. Lietuvos kin ...

                                               

Antanas Jonynas

1933–1940 m. mokėsi Alytaus gimnazijoje. 1940 m. po sunkios ligos apako. Kauno aklųjų institute išmoko Brailio rašto, susipažino su aklųjų švietimu. 1944 m. baigė Kauno mokytojų seminariją. 1944–1946 m. studijavo Vilniaus universitete, 1951–1952 ...

                                               

Rimantas Juodvalkis

1968–1971 m. studijavo žurnalistiką Vilniaus universitete. 1957–1974 m. Lietuvos televizijos, 1974–1992 m. Lietuvos kino studijos operatorius. Nufilmavo apie 15 vaidybinių, dokumentinių filmų, televizijos apybraižų. Parašė apsakymų, apysakų. Pala ...

                                               

Stasys Jusionis

1947 m. baigė Panevėžio gimnaziją. 1947–1950 m. studijavo Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute, 1953 m. baigė LSSR dailės institutą. 1953–1971 m. žurnalo "Genys" meninis redaktorius, 1971–1989 m. vyr. redaktorius. Nuo 1960 m. LSSR ...

                                               

Meilutė Kabailienė

Meilutė Kabailienė – Lietuvos geologė, palinologė, paleobotanikė, habilituota fizinių mokslų daktarė.

                                               

Arūnas Kairys

1962 m. baigęs Kauno politechnikos institutą iki 1990 m. dirbo Kauno staklių gamykloje, nuo 1975 m. vyriausiasis inžinierius, nuo 1980 m. iki 1991 m. Kauno politechnikos instituto nuo 1990 m. Kauno technologijos universitetas dėstytojas nuo 1984 ...

                                               

Raimondas Kašauskas

Brolis Stasys Kašauskas, žmona Vanda Kašauskienė. Baigė Telšių Žemaitės vidurinę mokyklą. 1958 m. Vilniaus universitete baigė lietuvių kalbą ir literatūrą. 1954–1968 m. dirbo žurnalų "Genys", 1969–1970 m. "Pergalė" redakcijose, 1970–1973 m. LSSR ...

                                               

Chackelis Kibarskis

1928 m. baigė Lietuvos universitetą. 1928–1941 m. dirbo gydytoju Kaune. 1934–1938 m. tobulinosi Prahos, Vienos ir Šveicarijos klinikose. Per Antrąjį pasaulinį karą 16-osios lietuviškosios šaulių divizijos vyr. terapeutas, medicinos bataliono vada ...

                                               

Raimundas Kirvaitis

Raimundas Kirvaitis – Lietuvos radiotechnikas, elektronikas, habilituotas technologijos mokslų daktaras.

                                               

Galius Kličius

1973 m. baigė Lietuvos dailės institutą. 1972–1975 m. dirbo dailininku Vilniaus universiteto Kiemo teatre, 1976–1978 m. – scenografu Jaunimo teatre, 1978–1993 m. Lietuvos kino studijoje. Sukūrė scenografijų spektakliams Šiaulių, Panevėžio, Lietuv ...

                                               

Jonas Kruopas

Mokėsi Sakalinės pradinėje mokykloje, Tauragės gimnazijoje. 1928 m. baigė Tauragės mokytojų seminariją. 1937 m. baigė Vytauto Didžiojo universitetą. 1952 m. filologijos mokslų kandidatas. 1937-1941 m. dėstė Klaipėdos ir Vilniaus pedagoginiuose in ...

                                               

Antanė Kučinskaitė

1933 m. Švenčiausiosios Jėzaus Širdies tarnaičių seserų kongregacijos vienuolė. 1933 m. baigė Kauno mokytojų seminariją, 1940 m. baigė lituanistiką Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakultete. 1959 m. filologijos mokslų kandida ...

                                               

Antanas Kučas (1909)

1929 m. baigė Biržų gimnaziją. 1929–1935 m. mokėsi Kauno meno mokykloje. 1935–1936 m. atliko karinę tarnybą. 1936 m. mokytojavo Tauragėje, 1937–1940 m. Kaišiadorių gimnazijoje, nuo 1940 m. Kaune. 1944–1951 m. Kauno taikomosios ir dekoratyvinės da ...

                                               

Juozas Kulys

Juozas Kulys – Lietuvos biochemikas, habilituotas fizinių mokslų daktaras, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys.

                                               

Henrikas Kurauskas

Gimė Kauno Valstybės teatro krosnininko, turėjusio ten butą, šeimoje. 1948 m. baigęs Kauno dramos teatro studiją vaidino šiame teatre. 1952 m. stažavo Lunačiarskio teatro meno institute Maskvoje. 1954–1991 m. vaidino Lietuvos dramos teatre. 1947 ...

                                               

Romualdas Kurila

1968 m. baigė Kauno politechnikos institutą. 1983 m. technikos mokslų daktaras. 1996 m. stažavo Lulea, 2001 m. Chalmerso Švedija ir Vienos m. Austrija technologijos universitetuose. 1970–1973 m. Metalo pjovimo staklių instituto Vilniaus filialo v ...

                                               

Petras Lapė

Mokėsi Kauno Jono Jablonskio pradžios mokykloje, baigė Klaipėdos suaugusiųjų vidurinę mokyklą. 1950–1956 m. studijavo Kauno politechnikos institute. 1956–1957 m. Klaipėdos tarprajoninio skyriaus architektas. 1957–1959 m. Klaipėdos miesto Vykdomoj ...

                                               

Petras Lapinskas

1959 m. baigė Vilniaus universitetą. 1967 m. apgynė disertaciją "Pietų Pabaltijo viršutinio ordovito ir apatinio silūro landoverio nuogulų litologija ir facijos", geologijos ir mineralogijos mokslų kandidatas. 1970–1989 m. Geologijos instituto Bi ...

                                               

Jevlampijus Laškovas

Brolis Jonas Laškovas, žmona Lidija Laškova. 1956 m. baigė Vilniaus universitetą. 1961 m. apgynė disertaciją "Pietinio Pabaltijo ordoviko nuogulų litostatigrafija, litologija ir facijos", 1969 m. geologijos ir mineralogijos mokslų kandidatas. Nuo ...

                                               

Algirdas Lekavičius

1957 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1958–1959 m. dirbo Biologijos institute, 1959–1991 m. ir 1997–1999 m. Botanikos institute; 1968–1987 m. Floros ir geobotanikos laboratorijos vedėjas. 1986 m. biologijos mokslų daktaras. 1991–1999 m. Vi ...

                                               

Jonas Lelis

Jonas Lelis – Lietuvos gydytojas dermatologas venerologas, profesorius, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras.

                                               

Chackelis Lemchenas

1936 m. baigė Vytauto Didžiojo universitetą. Mokytojavo Ukmergės, Kauno, Šiaulių gimnazijose. 1941–1945 m. nacių kalintas Kauno gete ir koncentracijos stovykloje. 1949–1975 m. dirbo leidyklos "Mintis", 1975–1980 m. leidyklos "Mokslas" redaktorium ...

                                               

Aldona Ličkutė-Jusionienė

Tėvas, Lietuvos kariuomenės generalinio štabo karininkas, Lietuvos aktyvistų 1941 m. sukilimo Lietuvai išlaisvinti dalyvis, baigiantis karui emigravo į Vakarus, šeima pasiliko Lietuvoje. Mokėsi gimnazijoje Kaune. 1952 m. baigė Lietuvos dailės ins ...

                                               

Petras Limanauskas

1951 m. baigė Kauno politechnikos institutą. 1951-1956 m. Kauno P. Ziberto šilko kombinato inžinierius mechanikas, 1956-1961 m. vyr. mechanikas). 1957-1993 m. Kauno politechnikos instituto nuo 1990 m. Kauno technologijos universitetas dėstytojas, ...

                                               

Juozas Lingys

1938–1940 m. Vytauto Didžiojo universitete studijavo prancūzų filologiją, 1940–1943 m. Vilniaus universitete – lietuvių filologiją. 1973 m. baigė Šiaulių pedagoginio instituto Klaipėdos fakultetą. 1941–1943 m. ir 1945–1949 m. ansamblio "Lietuva" ...

                                               

Albinas Lugauskas

1955 m. baigė Lietuvos veterinarijos akademiją. 1984 m. biologijos mokslų daktaras. 1962–1965 m. dirbo valstybės mokslinių darbų koordinavimo komitete. 1965–2007 m. dirbo Botanikos institute, iki 1980 m. mokslinis sekretorius, 1980–2005 m. Biodes ...

                                               

Marija Lukaitienė

1935 m. baigė Vytauto Didžiojo universiteto Matematikos-gamtos fakultetą. Nuo 1927 m. su nedidelėmis pertraukomis dirbo Kauno botanikos sode, 1952–1962 m. direktorė. Nuo 1929 m. tyrė Lietuvos parkuose auginamus svetimžemius dekoratyvinius medžius ...

                                               

Antanas Lukianas

1945–1948 m. mokėsi Kabelių pradžios mokykloje, 1955 m. baigė Panevėžio I-ąją vidurinę mokyklą, 1960 m. Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1961–1988 m. dirbo Lietuvos hidrotechnikos ir melioracijos institute; 1971–1988 m. direktoriaus pavaduotojas mo ...

                                               

Leonardas Lukoševičius

1961 m. baigė Kauno medicinos institutą. 1989 m. biologijos mokslų daktaras. Nuo 1965 m. Kauno medicinos instituto 1989–1998 m. Kauno medicinos akademija, 1998–2010 m. Kauno medicinos universitetas dėstytojas, 1972 m. docentas, 1991–2008 m. Bioch ...

                                               

Romualdas Lukšas

Sūnus Gytis Lukšas. 1950 m. baigė Vilniaus dailės institutą, mokėsi pas Liudą Truikį, Vytautą Palaimą. 1950–1956 m. Klaipėdos dramos teatro, 1956–1962 m. Kapsuko dramos teatro vyr. dailininkas. 1963–1990 m. dirbo Lietuvos radijo ir televizijos ko ...

                                               

Augustinas Mačionis

Augustinas Mačionis – Lietuvos zoologas, Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Zoologijos katedros dėstytojas ir docentas. Gimė 1906 m. rugpjūčio 28 d. Vilniuje Silvestro ir Juzefos Mačionių šeimoje, buvo septintas vaikas šeimoje. Šešios ...

                                               

Janina Malinauskaitė

Vyras Mikalojus Šalkauskas. 1959 m. baigė Lietuvos dailės institutą. 1959–1986 m. dirbo Kauno dramos teatre, nuo 1968 m. vyr. dailininkė, 1986–2007 m. Kauno muzikiniame teatre, iki 2003 m. vyr. dailininkė.

                                               

Vaclovas Mališauskas

Vaclovas Mališauskas – ekonomistas, ekonominio žemių vertinimo Lietuvoje teorijos kūrėjas, habilituotas socialinių mokslų daktaras, akademikas.

                                               

Algimantas Jonas Marcinkevičius

Algimantas Jonas Marcinkevičius – Lietuvos gydytojas kardiochirurgas, širdies chirurgijos ir organų transplantacijos pradininkas Lietuvoje, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras.

                                               

Anzelmas Matutis

Anzelmas Matutis – Lietuvos pedagogas, rašytojas, vaikų literatūros kūrėjas, daugelio premijų laureatas.

                                               

Vitalijus Mazūras

Broliai Petras Mazūras ir Česlovas Mazūras. Baigė Šiaulėnų vidurinę mokyklą. 1964 m. baigė scenografiją Lietuvos dailės institute. 1968–1970 m. Kauno lėlių teatro, 1964–1994 m. Vilniaus lėlių teatro nuo 1971 m. Vilniaus teatras "Lėlė" dailininkas ...

                                               

Alfonsas Merkys

Alfonsas Merkys – Lietuvos botanikas, augalų fiziologas, akademikas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras.

                                               

Domicelė Mikalauskaitė

1947 m. baigė Vilniaus universitetą. 1966 m. biologijos mokslų daktarė. 1945–1993 m. dirbo Vilniaus universitete, 1967–1988 m. VU MF Fiziologijos ir biochemijos katedros vedėja, 1975–1991 m. vadovavo savo iniciatyva įkurtai "Žmogaus racionalios m ...

                                               

Vytautas Milašius (1934)

Vytautas Milašius – Lietuvos inžinierius mechanikas, tekstilės medžiagų technologas, habilituotas technologijos mokslų daktaras.

                                               

Algimantas Mockus

1948–1992 m. Lietuvos kino studijos operatorius. Nufilmavo vaidybinių filmų, jo režisieriumi Vytautu Mikalausku 1957 m. sukurtas "Žydrasis horizontas" – pirmasis Lietuvos kino studijos savarankiškai sukurtas vaidybinis filmas. Nufilmavo televizij ...

                                               

Albertas Nargėlas

Mokėsi Leliūnų pradžios mokykloje ir Leliūnų progimnazijoje, 1953 m. baigė Utenos 1-ją vidurinę mokyklą. 1953–1958 m. studijavo Kauno politechnikos instituto KPI Elektrotechnikos fakultete, įgydamas elektros stočių, tinklų ir sistemų specialybės ...

                                               

Algirdas Ničius

Algirdas Ničius – lietuvių kino dailininkas, Lietuvos kinematografininkų sąjungos, Lietuvos dailininkų sąjungos narys.

                                               

Vytautas Paliūnas

1949 m. sidabro medaliu baigė Kėdainių vidurinę mokyklą. 1949–1954 m. studijavo Kauno politechnikos institute KPI, nuo 1990 m. KTU, po baigimo dirbo asistentu Hidrotechnikos katedroje. 1958–1961 m. VODGEO mokslinio instituto Maskva aspirantas. Nu ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →