ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 78                                               

Rimtautas Gibavičius

1960 m. baigė Lietuvos dailės institutą. 1962–1993 m. Lietuvos dailės instituto nuo 1990 m. Vilniaus dailės akademija dėstytojas. Nuo 1991 m. profesorius. Mokiniai Romualdas Čarna, Danguolė Dauknytė ir kiti.

                                               

Jonas Gydas

1969 m. baigė Kauno politechnikos institutą. 1992 m. technologijos mokslų daktaras. Nuo 1969 m. Kauno politechnikos instituto nuo 1990 m. Kauno technologijos universitetas dėstytojas, 1993–2002 m. Medienos mechaninės technologijos katedros vedėja ...

                                               

Kazimieras Giedra

1960 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1993 m. technologijos mokslų daktaras. Nuo 1960 m. Lietuvos žemės ūkio akademijos nuo 1996 m. Lietuvos žemės ūkio universitetas dėstytojas, 1975–1992 m. Traktorių ir automobilių katedros vedėjas; nuo 1 ...

                                               

Antanas Giedraitis-Giedrius

Nuo 1909 m. gyveno Maskvoje. 1917–1918 m. studijavo Lietuvių mokytojų institute Voroneže ir dėstė lietuvių kalbą lietuvių mergaičių gimnazijoje. 1918 m. grįžo į Lietuvą, mokytojavo Jurbarko gimnazijoje nuo 1998 m. Jurbarko Antano Giedraičio-Giedr ...

                                               

Jonas Giedraitis

Baigęs Marijampolės gimnaziją studijavo Seinų kunigų seminarijoje. Kaip gabus absolventas buvo pasiųstas tęsti studijas Peterburgo dvasinėje akademijoje. 1884 m. įšventintas į kunigus, 1893 m. paskirtas Seinų kunigų seminarijos rektoriumi, šias p ...

                                               

Salvinija Giedrimienė

Vyras Andrius Giedrimas. 1971 m. baigė Lietuvos dailės institutą, mokytojai Juozas Balčikonis, Vladas Daujotas, Sofija Veiverytė. 1989–1995 m. Lietuvos dailės instituto nuo 1990 m. Vilniaus dailės akademija dėstytoja, nuo 1992 m. docentė.

                                               

Pranas Gikaras

Skuodo rajono Kaukolikų pagrindinės mokyklos mokytojas. Nuo 1990 m. Lietuvos demokratinės darbo partijos, nuo 2001 m. Lietuvos socialdemokratų partijos Skuodo rajono skyriaus narys. 1997–2000 m. LDDP sąraše Skuodo rajono savivaldybės tarybos narys.

                                               

Antanas Gylys

1914–1915 m. studijavo Maskvos, 1917–1924 m. – Miuncheno universitete. 1921 m. daktaras.Antano Gylio ligoninė 1917 m. Vilniaus konferencijos dalyvis. 1924–1944 m. Vytauto Didžiojo universiteto iki 1930 m. Lietuvos universitetas dėstytojas, 1924–1 ...

                                               

Jonas Gylys

1970 m. baigė Kauno politechnikos institutą. 1995 m. habilituotas technologijos mokslų daktaras. Nuo 1970 m. Kauno politechnikos instituto nuo 1990 m. Kauno technologijos universitetas dėstytojas, nuo 1995 m. Šilumos ir atomo energetikos katedros ...

                                               

Povilas Gylys (1947)

Mokėsi Vilniaus 1-ojoje vaikų muzikos mokykloje ir dainavo Mokytojų namų berniukų chore "Ąžuoliukas". 1962–1964 m. choro dirigavimo mokėsi J. Tallat-Kelpšos muzikos technikume dėst. L. Abarius ir E. Sapranavičius. 1964–1970 m. choro dirigavimo st ...

                                               

Elena Gimbutienė

1911–1917 m. studijavo agronomiją aukštuosiuose Golicyno moterų žemės ūkio kursuose Maskvoje ir Maskvos žemės ūkio akademijoje. 1928 m. baigė Žemės ūkio akademiją Dotnuvoje, gavo jos pirmąjį diplomą. 1926–1940 m. dėstė Aukštosios Fredos aukštesni ...

                                               

Gajus Saturninas Gimbutis

Gajus Saturninas Gimbutis – Lietuvos inžinierius mechanikas, šiluminės technikos specialistas, šilumos energetikos tyrimų Lietuvoje pradininkas, habilituotas technologijos mokslų daktaras.

                                               

Raimondas Gincas

2008 m. baigė Vilniaus pedagoginis universitetą, ekonomikos ir verslo pagrindų mokytojas. UAB "Po vežimu" direktorius. 2011–2015 m. ir 2018 m. Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos narys. Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio Kaišiadorių rajon ...

                                               

Elena Gineitienė

1936 m. baigė Vytauto Didžiojo universitetą. 1961 m. biologijos mokslų kandidatė 1937–1945 m. Veterinarijos akademijos ir Vytauto Didžiojo universiteto, 1945–1984 m. Vilniaus universiteto dėstytoja, 1947–1951 m. biologinės chemijos katedros vedėj ...

                                               

Viktorija Gineitytė

1977 m. baigė Vilniaus universitetą. 1999 m. habilituota fizinių mokslų daktarė. 1977–1987 m. dirbo Vilniaus universiteto Chemijos fakultete. Nuo 1987 m. Fizikos instituto nuo 1990 m. Teorinės fizikos ir astronomijos institutas vyriausioji mokslo ...

                                               

Juozapa Giniotienė

1949–1951 m. mokėsi Šiaulių mergaičių gimnazijoje, 1951–1953 m. studijavo Šiaulių mokytojų institute, 1959 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja. 2003 m. baigė Šiaulių universitetą, vadybos magistras. Nuo ...

                                               

Juvitas Giniotis

Motina pedagogė Juozapa Giniotienė, brolis aktorius ir režisierius Aidas Giniotis. 1980 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą, fizikos mokytojas. 1980–1984 m. mokėsi Vilniaus universiteto Teisės fakultete. 2003 m. baigė Šiaulių universitetą, vady ...

                                               

Vytautas Giniotis

1961 m. baigė Kauno politechnikos institutą. 1996 m. habilituotas technologijos mokslų daktaras. 1960–1961 m. Kauno radijo gamyklos inžinierius – konstruktorius, 1961–1967 m. Vilniaus namų statybos kombinato cecho mechanikas, konstruktorius, 1967 ...

                                               

Mykolas Ginkevičius

Nuo 1615 m. jėzuitas, 1626 m. įšventintas kunigu. 1615-1629 m. su pertraukomis mokėsi Vilniaus jėzuitų kolegijoje ir universitete, Braunsbergo dab. Branevas ir Nesvyžiaus kolegijose. 1636 m. daktaras. 1629-1646 m. su pertraukomis Kražių kolegijos ...

                                               

Petras Gintalas (1945)

1951 m. pradėjo mokytis Žemaitės vidurinėje mokykloje. 1952 m. šeima apsigyveno Palangoje. 1963 m. baigė Palangos vidurinę mokyklą. 1969 m. baigė Lietuvos dailės institutą. 1968–1970 m. Sąjunginio techninės estetikos instituto Vilniaus filialo di ...

                                               

Liudas Giraitis

1980 m. baigė Vilniaus universitetą. 1984 m. fizikos ir matematikos mokslų kandidatas. 1980–1992 m. dirbo Matematikos ir kibernetikos institute. 1993–1995 m. dirbo Heidelbergo universitete. 1995–1996 m. dirbo Bostono universitete. 1996–2002 m. di ...

                                               

Aleksas Stanislovas Girdenis

Aleksas Stanislovas Girdenis – Lietuvos kalbininkas, Lietuvos fonologijos mokyklos kūrėjas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras.

                                               

Stasys Girdvainis (1890)

Studijavo Sankt Peterburgo ir Maskvos universitetuose. 1916 m. baigė Maskvos karo mokyklą. 1918–1919 m. Telšių gimnazijos mokytojas. 1919–1920 m. tarnavo Lietuvos kariuomenėje. Nuo 1920 m. dirbo Užsienio reikalų ministerijoje. Nuo 1922 m. Lietuvo ...

                                               

Audronė Girdzijauskaitė

Gyd. V. Girdzijausko duktė. 1963 m. baigė A. Lunačiarskio teatro meno institutą Maskvoje. 1989 m. menotyros kandidatė. 1964–1973 m. dirbo Istorijos instituto Menotyros sektoriuje. 1973–1982 m. Vilniaus universitete dėstė teatro istoriją. 1983–198 ...

                                               

Stasys Girdzijauskas

1958 m. baigė Vadžgirio vidurinę mokyklą, 1963 m. – KPI Mašinų gamybos fakultetą. 1972 m. apgynė technikos mokslų kandidato dr. disertaciją. 1979 m. suteiktas docento vardas, 2007m. praėjo habilitacijos procedūrą. 1963–1967 m. dirbo Vilniaus šlif ...

                                               

Vytautas Girdzijauskas (1904)

Vytautas Girdzijauskas – Lietuvos gydytojas mikrobiologas imunologas, Lietuvos mokslų akademijos narys korespondentas.

                                               

Bronius Girnius

1965 m. baigė Lietuvos veterinarijos akademiją. 1971 m. Lietuvos žemės ūkio akademijoje apgynė disertaciją "Histologiniai ir histocheminiai Oesophagostomum dentatumRudolphi 1803 poveikis kiaulių organizmų tyrimui", biologijos mokslų kandidatas. 1 ...

                                               

Zalmanas Giršavičius

1923 m. baigė Vroclavo universitetą, 1924 m. mokslų daktaras. 1925–1941 m. dėstė Gruzdžių, Alytaus ir Kauno žemės ūkio mokyklose. 1941–1945 m. kalintas Kaune ir Dachau koncentracijos stovykloje. 1945–1951 m. Lietuvos veterinarijos akademijos dėst ...

                                               

Kęstutis Glaveckas

1967 m. baigė Vilniaus A.Vienuolio vidurinę mokyklą. 1967–1972 m. studijavo Vilniaus universiteto VU Pramonės ekonomikos fakultete. 1972–2000 m. dėstė VU Ekonomikos fakultete. 1973–1976 m. studijavo VU aspirantūroje. 1975–1984 m. VU docentas. 197 ...

                                               

Stasys Glėbus

1955–1963 m. mokėsi Gudžionių aštuonmetėje mokykloje, 1966 m. baigė Trakų r. Aukštadvario vidurinę mokyklą, 1972 m. baigė Vilniaus inžinerinio statybos instituto dabar – Vilniaus Gedimino technikos universitetas Mechanikos fakulteto suvirinimo įr ...

                                               

Gražina Gleiznienė

1971 m. baigė chemiją Vilniaus universitete. Nuo 1982 m. Istorijos ir etnografijos muziejaus, Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno muziejinių vertybių restauravimo centro restauratorė. Nuo 1994 m. Lietuvos nacionalinio muziejaus restauratorė, n ...

                                               

Jonas Rimantas Glemža

1959 m. baigė Kauno politechnikos institutą. 1974 m. architektūros mokslų kandidatas. 1958–1963 m. Architektūros paminklų apsaugos inspekcijos inspektorius, viršininkas, 1963–1986 m. Kultūros ministerijos iki 1979 m. Muziejų ir kultūros paveldo a ...

                                               

Antanas Glemža (1938)

1960 m. baigė Vilniaus universitetą. 1982 m. biologijos mokslų daktaras. 1965–1994 m. Vilniaus universiteto dėstytojas, 1968–1971 m. Biochemijos ir biofizikos, 1989–1994 m. Augalų fiziologijos ir mikrobiologijos katedros vedėjas. Nuo 1983 m. prof ...

                                               

Mikalina Glemžaitė

Tėvai: Čipėnų apylinkės valstietis Mykolas Glemža ir Anna Seminovičiūtė Glemžienė. Seserys Elvyra Dulaitienė, Stefanija Glemžaitė. 1909 m. baigė "Saulės" pedagoginius kursus Kaune, 1917 m. – dvimečius vakarinius kursus Sankt Peterburgo universite ...

                                               

Stasys Gliaudys

Stasys Gliaudys – Lietuvos pedagogas, gamtininkas, vienas žymiausių Lietuvos lepidopterologų, Šiaulių garbės pilietis.

                                               

Simas Gliožeris

1976 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1983 m. žemės ūkio mokslų kandidatas Nuo 1977 m. Lietuvos žemės ūkio akademijos nuo 1996 m. Lietuvos žemės ūkio universitetas dėstytojas; nuo 1990 m. docentas, nuo 2013 - profesorius.

                                               

Petras Golokvoščius

1951 baigė Vilniaus universitetą. 1961 m. fizikos ir matematikos mokslų kandidatas. 1952-2001 Vilniaus universiteto dėstytojas, 1962-1967 Skaičiavimo matematikos katedros vedėjas, nuo 1991 m. profesorius. 1980-1995 Lietuvos aukštųjų mokyklų Rekto ...

                                               

Vytautas Gontis

1933 m. baigęs Karo mokyklą tarnavo Lietuvos kariuomenėje. 1938 m. Lietuvių pirmosios tautinės olimpiados trišuolio čempionas 13.52 m. Per nacių okupaciją tarnavo lietuvių kariniame dalinyje Ukmergėje, mokytojavo Leipalingyje. Vengdamas mobilizac ...

                                               

Rosvaldas Gorbačiovas

1995 m. baigė Vilniaus pedagoginį universitetą, mokytojas. 1996–2000 m. dirbo Vilniaus, LNK ir TV3 televizijose, 2001 m. Lietuvos Respublikos Ministro pirmininko Rolando Pakso atstovas spaudai. 2002–2003 m. prezidento R. Pakso atstovas spaudai, 2 ...

                                               

Rimantas Gorys

1979 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą, Bazilionų vidurinės mokyklos-darželio direktorius. Partijos Tėvynės sąjunga Lietuvos konservatoriai Šiaulių rajono skyriaus narys. Sutuoktinė Sabina, sūnus Domantas. Surado ir išleido buvusios Bazilionų ...

                                               

Stanislovas Batys Gorskis

Kilęs iš bajorų Gorskių giminės. 1825 m. baigė Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą, nuo 1824 m. jame dėstė, 1830–1832 m. Botanikos sodo vedėjas. 1832–1842 m. dėstė Vilniaus medicinos – chirurgijos imperatoriškoje akademijoje, profesorius. 1 ...

                                               

Olga Gorškova

1981 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą, filologė. Vilniaus gimnastikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja. Rusų aljanso narė. 2003–2007 m. ir nuo 2011 m. su Lenkų rinkimų akcijos ir Rusų Aljanso koalicija "Valdemaro Tomaševskio blokas" – Viln ...

                                               

Antanas Goštautas

Baigė Joniškio vidurinę mokyklą. 1963 m. baigė Vilniaus universitetą, 1970 m. – Leningrado universitetą. 1989 m. medicinos mokslų daktaras. 1963–1966 m. dirbo Naujosios Vilnios psichoneurologinėje ligoninėje. 1973–2003 m. Kauno medicinos institut ...

                                               

Algimantas Grabauskas

1960 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1993 m. agrarinių mokslų daktaras 1965–1969 m. ir 1971–1979 m. dirbo Žemės ūkio ekonomikos institute, 1979–1981 m. Lietuvos žemės ūkio akademijos dėstytojas; nuo 1979 m. docentas. 1981–1990 m. dėstė Vi ...

                                               

Jonas Gradauskas (1923)

1950–1957 m. Vilniaus karo ligoninės chirurgas. 1958–1966 m. dirbo Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Vaikų chirurgijos skyriuje; 1963–1966 m. šio skyriaus vedėjas. 1964–1990 m. Sveikatos apsaugos ministerijos vyriausiasis vaikų chirurgas. 1966 ...

                                               

Liubomiras Gradauskas

Brolis Jonas Gradauskas. 1952 m. baigė Kauno medicinos institutą. 1968 m. medicinos mokslų kandidatas. 1952–1955 m. Romainių tuberkuliozinės sanatorijos gydytojas. 1955–1961 m. Respublikinės Kauno klinikinės ligoninės chirurgas, 1964–1967 m. gydy ...

                                               

Algimantas Gradeckas

1958 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1988 m. žemės ūkio mokslų daktaras. 1952–1960 m. dirbo Šilutės, Kretingos, Neringos miškų ūkiuose. Nuo 1960 m. Miškų instituto mokslo darbuotojas, nuo 1988 m. Miškų atkūrimo sektoriaus vedėjas. Nuo 199 ...

                                               

Audronė Grainienė

1983 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą, matematikos mokytoja. 2000 m. Panevėžio miesto savivaldybės Vaikų teisių apsaugos tarnybos vedėja, 2003–2007 m., 2007–2011 m. ir nuo 2011 m. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus p ...

                                               

Antanas Gravrogkas

Grafas Antanas Julijonas Gravrogkas – Lietuvos inžinierius mechanikas, visuomenės veikėjas, siaurojo geležinkelio direktorius.

                                               

Romualdas Gražinis

1969–1980 m. choro dirigavimo mokėsi Vilniaus M. K. Čiurlionio vidurinėje meno mokykloje dėst. J. Svirskienė. 1980–1985 m. choro dirigavimą studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje vyr. dėst. V. Masevičiaus klasė. 1989–1990 m. grigališkąj ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →