ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 9                                               

Lietuvos raštija

Lietuvos raštija savo ištakomis remiasi į runų raštą naudotą su gotais susidūrusių prūsų. Runos Lietuvoje žinomos iš Mindaugo monetų, kuriose yra ir jo vardas parašytas runomis bei kt. Kita vertus, tam tikros simbolinės raštijos atitikmenų galima ...

                                               

Liublino unija

Liublino unija – 1569 m. liepos 1 d. sudaryta unija, kuria Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė ir Lenkijos Karalystė sujungtos į Abiejų Tautų Respubliką. Liublino unija sudaryta 1569 m. sausio 10 d. Liubline atidarytame Lenkijos Karalystės Seime.

                                               

Polonizacija

Polonizacija – prievartinis ar savaiminis lenkų kalbos ir kultūros dominavimas Lenkijai pavaldžiose nelenkiškose teritorijose. Terminas atsirado XVI a. Intensyvūs polonizacijos procesai LDK prasidėjo po 1569 m. pasirašytos Liublino unijos, nors j ...

                                               

Radijo imtuvai Lietuvoje

Radijo imtuvai Lietuvoje paplito maždaug nuo 1924 m. ir kėlė didelį žmonių susidomėjimą bei nuostabą, ypač provincijos gyventojams, pastarieji radiją laikė stebuklu. Radijo imtuvai suburdavo žmones kartu paklausyti žinių, dainų, šventinių transli ...

                                               

Vilniaus Aukštutinės pilies istorija

Vilniaus Aukštutinės arba Gedimino pilies tvirtovę sudarė ovalią Gedimino kalno aikštę juosusi mūro siena su gynybiniais vakariniu, pietiniu, šiauriniu ir vartų bokštais, rytinėje kalno dalyje stovėjusiais gotikiniais, mūriniais, dviejų aukštų rū ...

                                               

Vyriausioji lietuvių taryba Rusijoje

Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui iš Lietuvos į Rusijos imperijos gilumą savo noru ar prievarta pasitraukė apie 300 tūkst. tautiečių. Karui užsitęsus, okupuotos Lietuvos teisinė padėtis tebebuvo neaiški. Imperijos neokupuotoje teritorijoje ve ...

                                               

Plokštinės raketų bazė

Plokštinės požeminė balistinių raketų su termobranduoliniais užtaisais bazė – TSRS ginkluotųjų pajėgų raketų bazė, pastatyta Plokštinės miške netoli Platelių ežero, 13 km šiauriau Plungės, aukščiausioje miškais apaugusioje, mažai apgyvendintoje r ...

                                               

Balzeko lietuvių kultūros muziejus

Muziejus renka daugiausia lituanistinę, ypač su lietuvių išeiviais susijusią medžiagą. Prie muziejaus veikia Vaikų muziejus, Pagyvenusių žmonių klubas. Muziejus organizuoja paskaitas apie Lietuvą lietuvių ir anglų kalbomis, rengia parodas. Veikia ...

                                               

Dvarų kultūra

Dvarų kultūra – Lietuvoje dvaruose puoselėtų meno, literatūros, pažangių ūkininkavimo formų visuma. Dvarų kultūra Lietuvoje klestėjo XIII-XIX a., o XX a. nunyko.

                                               

Ecos de Lituania

Ecos de Lituania – lietuvių radijo programa Argentinoje. Argentinos lietuvių bendruomenės radijo programa yra transliuojama gyvai internetu iš Beriso miesto kiekvieną sekmadienį nuo 19 iki 21 valandos Argentinos laiku. Transliacijos vyksta visus ...

                                               

Lietuviškas kalendorius

Senovės Lietuvoje vartotas Mėnulio kalendorius. Plintant žemdirbystei įsigalėjo Saulės kalendorius. Nuo XIII a. vidurio Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje oficialiai vartojamas Julijaus kalendorius. Lietuvoje metai turėjo 13 mėnulio mėnesių, o ...

                                               

Lietuvių meno ir literatūros draugija

Lietuvių meno ir literatūros draugija – Vilniuje 1932–1940 m. veikusi lietuvių kultūros organizacija. Įkurta 1932 m. balandžio 12 d. Vilniaus lietuvių inteligentų iniciatyva. Organizacijos tikslas – puoselėti lietuvių literatūrą ir meną nuo Lietu ...

                                               

Lietuvos Respublikos šimtmetis

Lietuvos Respublikos šimtmetis – šimto metų sukaktis nuo nepriklausomos Lietuvos Respublikos paskelbimo 1918 m. vasario 16 d. Tiek šalyje, tiek ir užsienyje švenčiama kelerius metus, nes 2017–2020 m. sueina keletas Lietuvos valstybingumui reikšmi ...

                                               

Lituanicon

Lituanicon – seniausias Lietuvos fantastų suvažiavimas arba konventas, kasmet sutraukiantis beveik tūkstantį dalyvių iš Lietuvos ir užsienio. Konferencija yra nekomercinė, organizuojama savanorystės pagrindu ir yra skirta populiarinti fantastikos ...

                                               

Radviliada

"Radviliada" – iškilus Lietuvos renesanso kūrinys, herojinė 4 giesmių poema, XVI a. sukurta Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės poeto reformato Jono Radvano. Tai ne tautosakinis, iš liaudies padavimų bei legendų sudėtas, o literatūrinis epas, suk ...

                                               

Vilniaus lietuvių susivienijimas Rūta

Vilniaus lietuvių susivienijimas "Rūta" – 1909–1914 m. Vilniuje veikusi lietuvių kultūros draugija. Įkurta Mykolo Sleževičiaus iniciatyva, ji jungė apie du šimtus narių. Organizacijos tikslas – šviesti ir kultūriškai ugdyti tiek tuometiniame Viln ...

                                               

Vyriausybės kultūros ir meno premija

Vyriausybės kultūros ir meno premija – nuo 1997 m. už reikšmingus darbus Lietuvos kultūrai ir menui skiriama Lietuvos Respublikos Vyriausybės premija. Tikslas – skatinti kūrėjus, įvertinti reikšmingiausius kultūros ir meno darbus, Lietuvos ir Pas ...

                                               

Vilniaus astrofotometrinė sistema

Vilniaus astrofotometrinė sistema – vidutinio pločio septynspalvė astrofotometrinė sistema, sukurta 1963 vadovaujant Lietuvos astronomui Vytautui Straižiui. Ši sistema optimizuota žvaigždžių klasifikacijai stebint iš Žemės. Pasirinkta vidutinio p ...

                                               

Kauno įgulos karininkų ramovė

Kauno karininkų ramovė – Lietuvos kariuomenės Kauno įgulos karininkų organizacija, įsikūrusi viename iš vertingiausių Kauno modernizmo architektūros pastatų.

                                               

Lietuvos antidopingo agentūra

VŠĮ Lietuvos antidopingo agentūra – pagrindinė šalies instancija, kovojanti prieš dopingo vartojimą Lietuvos sporte. LAA veikia pagal pasaulinės antidopingo agentūros kodeksą.

                                               

Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga

LBKS herbo autorius prof. Konstantinas Bogdanas Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga toliau LBKS yra bajorų ainių organizacija, susikūrusi 1994 m. – teisėta Lietuvos bajorystės paveldo perėmėja. Bajorų draugija gyvavo Lietuvoje 1928-1940 m. Lietuv ...

                                               

Menų spaustuvė

Projektai dabartinėse "Menų spaustuvės" erdvėse rodomi nuo 2000 metų. Tačiau organizacija "Menų spaustuvė" netradicinėje erdvėje − sovietmečiu leisto laikraščio "Tiesa" patalpose – įsikūrė vėliau, 2002 m. Čia 2009 m. buvo įgyvendinta nemaža dalis ...

                                               

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras – ekspertinė institucija, teikianti įrodymais grįstą informaciją ir rekomendacijas dėl visuomenei aktualių mokslo, studijų ir inovacijų politikos formavimo ir įgyvendinimo sprendimų priėmimo.

                                               

Psichikos sveikatos centras

Psichikos sveikatos centras – Lietuvos sveikatos sistemos įstaiga, kurios paskirtis yra psichikos sveikatos priežiūra, priklausomybės ligų ir savižudybių prevencija. PSC vykdo gyventojų psichikos sveikatos priežiūrą, siekia gerinti, stiprinti ir ...

                                               

Sietynas (organizacija)

Sietynas – slapta 1892–1897 m. Vilkaviškio ir Marijampolės apylinkėse veikusi organizacija lietuviškai spaudai platinti jos draudimo metu. Pradininkai – Pilviškių varpininkai Juozas Bagdonas, Kazys Grinius, Pranas Matulaitis, Andrius Matulaitis, ...

                                               

Zitiečių rūmai

1906 m. Kaune, kunigų P. Dogelio ir J. Jarašūno iniciatyva, buvo įkurta labdaringa Zitiečių draugija. 1922 m. Kauno zitietės įsigijo sklypą prie Seimo dab. Gimnazijos gatvės. 1923 m. draugija įsteigė specialų fondą, turėjusį surinkti lėšų naujiem ...

                                               

A. Butkevičiaus ministrų kabinetas

A. Butkevičiaus ministrų kabinetas – 16-asis Lietuvos Respublikos Vyriausybės kabinetas nuo nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. Jį sudarė Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius ir 14 ministrų iš Lietuvos socialdemokratų partijos, Darbo partijos ...

                                               

Knygų leidimo komisija

Leidyklą įsteigė ir jos veikla rūpinosi valstybės ir visuomenės veikėjai, rašytojai, pedagogai, mokslininkai: Juozas Tūbelis, Pranas Mašiotas, Juozas Vokietaitis, Antanas Vireliūnas, Bernardas Kodaitis, Pranas Dovydaitis, Antanas Busilas, Vincas ...

                                               

Kursinis darbas

Kursinis darbas – savarankiškas studijų rašto darbas. Paskirtis – ugdyti studento gebėjimą sisteminti, analizuoti, naudotis moksline literatūra, nagrinėti mokslo bei praktikos problemas. Kursiniame darbe yra pateikiamos bei sprendžiamos teorinės, ...

                                               

Lenkijos lietuvių mokytojų draugija

Lenkijos lietuvių mokytojų draugija – Lenkijos lietuvių mokytojų organizacija, įkurta 2000 m. Lenkijos lietuvių bendruomenės konfederuota narė.

                                               

Lietuvių mokytojų sąjunga

Lietuvių mokytojų sąjunga – Vilniuje 1905–1914 m. veikusi mokytojų organizacija. Pirmasis lietuvių mokytojų suvažiavimas įvyko 1905 metais Vilniuje, Gabrieliaus Landsbergio-Žemkalnio bute Tilto gatvėje. Dalyvavo apie 40 žmonių. Pirmininkavo mokyt ...

                                               

Lietuvos mokykla

Lietuvos mokykla – Lietuvos mėnesinis pedagogikos žurnalas, leistas 1917–1940 m. Kaune. Leidėjas: 1918 m. Pranas Dovydaitis, 1919–1940 m. Lietuvių katalikų mokytojų sąjunga.

                                               

Lietuvos studento pažymėjimas

Lietuvos studento pažymėjimas – oficialus dokumentas, patvirtinantis Lietuvos studento statusą. Suteikia teisę naudotis aukštosios mokyklos biblioteka, inventoriumi, naudojamas laikant egzaminus, studijų šalies viešojo transporto lengvatomis bei ...

                                               

Lietuvos vaikas

Rūpinosi vaikų fiziniu ir doriniu auklėjimu. Steigė vaikų darželius, kolonijas, vasaros aikšteles, stovyklas, klubus, rengė vaikų šventes, spektaklius, paskaitas, leido knygas. Neturtingų tėvų vaikai buvo auklėjami ir maitinami nemokamai. Rengdam ...

                                               

Lietuvos švietimo Vinco Kudirkos draugija

Lietuvos švietimo Vinco Kudirkos draugija – Lietuvos suaugusiųjų švietimo organizacija, veikusi 1923–1936 m. Kaune. Pavadinta varpininko Vinco Kudirkos vardu. Priklausė Lietuvos kultūros sąjungai.

                                               

Lietuvos civilinė teisė

Lietuvos teritorijoje galiojo ne tik Lietuvos, bet ir užsienio valstybių įstatymai kai 1840 m. buvo panaikintas Lietuvos Statutas. Pvz., Prancūzijos civilinis kodeksas Užnemunės krašte, Prūsų žemės teisynas, Rusijos imperijos civiliniai įstatymai ...

                                               

LITLEX

LITLEX - Teisinės informacijos centro sukurta informacinė sistema, Lietuvos teisės aktų duomenų bazė. Registrų centras nutraukė "Litlex" veiklą nuo 2019 m. LITLEXe buvo galiojančių LR teisės aktų raidinė – dalykinė rodyklė, tarpinės teisės aktų r ...

                                               

Lietuvos notariatas

Lietuvos notariatas - Lietuvos teisinės sistemos dalis, apimanti notariatą - notarus, jų organizacijas, institucijas, notarų veiklos priežiūrą, atitinkamus teisės aktus, reguliuojančius notariato santykius.

                                               

Lietuvos privatinė teisė

Lietuvos privatinė teisė – Lietuvos teisės sritis; nacionalinė privatinė teisė. Kita sritis – Lietuvos viešoji teisė.

                                               

Rinau byla

Rinau byla - garsiausia byla Lietuvos privatinės ir civilinio proceso teisės istorijoje, vykusi 2006–2009 m., įgavusi viršnacionalinį pobūdį, tarptautinę atomazgą.

                                               

Teisės aktų registras

Įstatymų ir kitų teisės aktų registras - Lietuvos Respublikos teisės aktų registras, pagrindinis valstybės registras. Tai pirmasis, vienintelis nemokamas ir laisvai prieinamas, oficialus LR teisės aktų šaltinis elektroninėje erdvėje. Registro duo ...

                                               

Homoseksualumas Lietuvoje

Diskriminacija dėl seksualinės orientacijos Lietuvoje yra draudžiama įstatymu. 2003 m. sausio 1 d. įsigaliojusiame Darbo kodekse buvo įtvirtinta "darbo teisės subjektų lygybė nepaisant jų lyties, seksualinės orientacijos" ir kitų požymių. Jo 129 ...

                                               

Savižudybės Lietuvoje

Savižudybės Lietuvoje yra vertinama kaip plačiai paplitusi ir itin opi nacionalinio masto socialinė ir psichikos sveikatos problema. Po pasiekto piko paskutiniame XX a. dešimtmetyje, pastaraisiais metais pastebimas situacijos gerėjimas: 100 000 g ...

                                               

Vikisritis: Biografijos

                                               

Vikiprojektas: Neaprašytos asmenybės

Neaprašytos asmenybės – asmenybės, kurioms dar nėra sukurti biografiniai straipsniai arba jas aprašant antraštinėse eilutėse yra nenurodomi ar klaidingai nurodomi šių asmenybių gimtadieniai bei mirtys. Šis sąrašas yra sudaromas ir pildomas tam, k ...

                                               

Mykolas Šalkauskas

Mykolas Šalkauskas literatūros srityje pradėjo reikštis lietuvių spaudos draudimo metais. Kūrinius rašė lenkų kalba, o juos pasirašinėjo slapyvardžiu Brolis. 1886 metais Brolis debiutavo Varšuvoje leidžiamo politinio-visuomeninio-literatūrinio sa ...

                                               

Gamtinė aplinka

Gamtinė aplinka – iš gamtos gyvųjų ir negyvųjų sandų savaimiškai susidariusi visuma. Gamtinė aplinka skirstoma į vietinę, regioninę ir visuotinę. Pagrindinės sudedamosios visumos dalys: klimatas, oras, vanduo, žemė, gamtiniai ištekliai ir gyvasis ...

                                               

Gamtos garsai

Gamtos garsai – natūralūs garsai, aptinkami gamtoje. Gamtos garsai apima geofoniją, biofoniją ir tam tikru mastu antrofoniją. Gamtos garsus sudaro: geofonija – ne biologinės kilmės garsai, tokie kaip vėjo sukeltas lapų šlamėjimas, tekančio vanden ...

                                               

2018 m. Kerčės sąsiaurio incidentas

2018 m. lapkričio Rusijos išpuolis prieš Ukrainos laivus – Rusijos kariuomenės ataka prieš Ukrainos laivus, plaukusius per Kerčės įlanką ties Rusijos aneksuotu Krymu 2018 m. lapkričio 25 d. Ukrainos karinis laivynas nurodė, kad vienas rusų laivas ...

                                               

Vikisritis: Lietuva

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →